Verda Filmejo

Demando kaj nova?oj

20a de Decembro 2009

Demando kaj nova?oj


Komence venas la plej aktuala demando:

[poll id=”9″]

La nigra Verda Filmejo aspektis tiel (klakebla):

Kaj la nova?oj:

Nova?o 1 – Po?telefona versio de la pa?aro

Se vi estas uzanto de iPhone/IPod Touch/Android blackberry/mini HTC a? po?telefono kun esplorilo Opera Mini, ekde nun por vi estas pli facile rigardi la retejon de Verda Filmejo per vi aparato. Mi lan?is la po?telefonan version de la pa?aro tute en Esperanto. ?i estas nun en testa versio. Se vi trovos per via aparatoj la po?telefonan version de la retejo, kaj via aparato ne estas en la listo, skribu en komentoj, mi aldonos.

Nova?o 2 – Filmoj la? la sama ?enro

Se vi nun rigardas la afi?on por la filmo, malsupre de la afi?o vi povas trovi sugestojn por la filmoj, kiuj jam aperis en la Verda Filmejo la? la sama ?enro. Esploru pli da filmoj en Esperanta Filmarto. 😉

Nova?o 3 – Manlibro pri kreado de subtekstoj

Iom post iom preti?as Manlibro pri kreado de subtekstoj kaj video-redaktado. Jes, mi planas da?re plenigi ?in per utilaj informoj kaj anka? pri artikoloj, kiuj esplikos la manierojn redakti videon kaj sonon.

Jam nun vi povas legi ?in kaj ekkrei kaj ektraduki subtekstojn. (http:://filmoj.net/subtekstejo).

Mi da?re invitas helpantojn por pliri?igi la manlibron per spertoj de diversaj homoj.

Nova?o 4 – Fre?aj torentoj

?iuj afi?itaj filmoj ricevis fre?ajn torentojn (pli ol 40 filmoj), kiuj estas deponitaj ?e www.torrage.com. Ili trovi?os tie eterne. Sed se la torenta dosiero ne estos el?utita dum 6 monatoj, ?i a?tomate estos forvi?ita el la sistemo.

Nova?o 5, kiu fakte ne estas nova?o – Principo de torenta disdonado

Estas neoficiala ora principo de torenta disdonado: “Disdonu minimume tiom da Mb, kiom da Mb vi ricevis”. Precipe en nia medio, kiam la el?utantoj malmultas, mi petas vin resti disdonantaj tiom longe, kiel longe vi povas.

Tio gravas, ?ar mi mem estas disdonanta pli ol 40 filmoj samtempe, kaj tio ka?zas problemojn kaj por aldona servilo kaj por la disdono de novaj filmoj.

Nova?o 6 – Pritaksa sistemo

Mi sentas mankon da komentoj pri filmoj. Mi petas vin komenti pri tio, ?u pla?is al vi la filmo a? ne, kion vi sentis, kiam vi spektis la filmon, ?u la traduko estis bona a? ne.

Tio helpos al aliaj pli komforte orienti?i kaj al mi plibonigi la servon.

Vi povas simple komenti sub la filma afi?o kaj aldone taksi la filmon la? malsupre trovi?anta 5-stela sistemo.

Nova?o 7 – Listo de filmoj

La kvanto de filmoj kreskas, pro tio nun estas ne tre oportune orienti?i en kvarpa?a listo de filmoj.

Kun helpo kaj ideo de Chuck Smith mi kreis Liston de filmoj kun plej gravaj informoj pri filmoj (http://filmoj.net/pri/listo-de-filmoj). Nun estas pli facile trovi la filmojn la? la dezirata ?enro, lingvo kaj la originala nomo.

Nova?o 8 – Donacoj al UEA-konto

Vi povas donaci al Verda Filmejo per UEA-konto: aosn-o (Tio estas UEA-konto de Aleksander Osincev)

Mi ser?as la eblon akcepti donacojn per Paypal.

Jam nun mi ?atus danki la unuan donacinton:

1. Chuck Smith (www.chucksmith.de)

La akiritaj donacoj estos utiligitaj por:

1. Pago de retgastigo
2. Avanta?oj por tradukistoj de subtekstoj kaj dublistoj
3. A?eto de novaj filmoj

Nova?o 9 – Listo de aperontaj filmoj

Mi finfine kolektis ?iujn restintajn subtekstojn por filmoj en unu liston. Dank’ al Douwe Beerda kaj Maksim Gri?in, kiuj alsendis sufi?an kvanton da subtekstoj, mi ekplanis pli ol 30 filmojn por la venontaj 4 monatoj.

Kiel helpi al Verda Filmejo?

1. Traduku subtekstojn por filmoj (http://filmoj.net/subtekstejo) kaj sendu ilin al ni (alex.osintsev ?E gmail PUNKTO com)

2. Provlegu kaj redaktu la subtekstojn por ni (Listo de subtekstoj por provlegado http://217.114.238.56/provlegado/): (se vi ekredaktas la subtekstojn, sendu la mesa?on al ni pri tio, por ke ni forigu la koncernajn subtekstojn el la listo)

2. Faru kovrilojn por DVD-bokso (Ekz., http://217.114.238.56/kovriloj/)

3. Disdonu la filmon kiel eble plej longe, se vi el?utas ?in per torenta kliento.

4. Faru donacon al UEA-konto: aosn-o

5. Skribu en via blogo pri Verda Filmejo


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

Komentoj estas ŝlositaj.