Verda Filmejo

Karamuru

17a de Novembro 2009

Karamuru


Priskribo

La priskribon verkis Emilio Cid.

Origina titolo: Caramuru – A Inven??o do Brasil
Lando: Brazilo
Lingvo: la portugala
Jaro: 2001
?enro: Komedio, fantazio, romantiko
Re?isoro: Guel Arraes
Geaktoroj: Selton Mello, Camila Pitanga, Deborah Secco, Tonico Pereira, D?bora Bloch, Lu?s Melo, Pedro Paulo Rangel, Diogo Vilela, Marco Nanini
Da?ro: 01:25 h:min
IMDb: ID 0298786

Priskribo:

Karamuru – la inventado de Brazilo, verkita kaj direktita de Guel Arraes kaj Jorge Furtado, montras, kun bonhumuro, kiel okazis la “trovado” de Brazilo. En la skipo estas Marco Nanini (rakontanto), Selton Mello (Diogo Alvares, Karamuru), Camila Pitanga (Parag?as?), D?borah Secco (Moema), Tonico Pereira (Itaparika), D?bora Bloch (Isabelle), Luis Mello (Vasko de Athayde), Pedro Paulo Rangel (Mo?to Jakobo) kaj Diogo Vilela (Hektoro).

La temo de la filmo estas la historio de Diogo Alvares, portugala artisto, talenta pentristo, respondeca por unu el la legendoj de la brazila mitologio – tiu de Karamuru.

Anta?e, Diogo ka?zis embarason kun la mapoj, kiuj estus uzitaj en la voja?oj de Petro Alvares Kabral.

Dungita de Mo?to Jakobo, la kartografisto de la re?o, por ilustri la valoran dokumenton, li perdis ?in al la franca Isabelle, kiu vivas en la re?a korto, ser?ante oron, povon kaj bonajn rilatojn. ?i ?telis la mapon kaj la artisto estis deportita. En la voja?o, Diogo konas Hektoron, la mojosan ekziliton, kvaza? anta?lon de tiu, kiun hodia? ni konas kiel dorsakulo. Kiel multaj karaveloj, kiuj riskis, la ?ipo de Vasko de Atahyde dronis.

Sed Diogo sukcesis alveni al Brazilo kaj la malfortuno finfine helpis por doni komencon al la amohistorio inter li kaj Parag?as?, la indianino, kiun li konas alveninte al la nova mondo, al la biblia reva paradizo. Poste, la historio de la ?ipdroninto etendi?us, kiel la legendo, pri kiu li estis la unua re?o de Brazilo.

La am-afero inter la malkovrinto kaj la indianino estas, fakte, la historio de la erotika triangulo inter Diogo, Parag?asu kaj ?ia fratino Moema. La tri vivis en perfekta harmonio, sub rigardado de la kaciko Itaparika, estro de la indianoj tupinambaoj, rolulo kun trajtoj de brazila personeco – nia kaciko estas pigra, fripono kaj, ?efe amuza.

?is la oficiala el?ipi?o de la portugaloj, kiam la harmonio de la nova mondo estis interrompita de la koloniistoj/esploristoj. Diogo Revenas al Portugalio por esti kronita re?on. Enami?itaj, Parag?asu kaj Moema plon?as en la maron sekvante la karavelon, sed nur Parag?asu alvenas al la ?ipo. ?i kaj Diogo da?rigas ilian amohistorion, kun ?iuj impaktoj de la e?ropa kulturo en la vivo de belega indianino.

Reklamfilmeto

Subtekstoj

La subtekstojn tradukis James Piton, Emilio Cid, Padilja, Salenka, Avellar, Wsouto (per http://laponto.esperanto.org.ar).

James Piton, Emilio Cid, Padilja,
Salenka, Avellar, Wsouto

Subtekstoj ?apelitaj (Unikodo)

Subtekstoj ?apelitaj (UTF-8)

Subtekstoj x-sistemo (ANSI)

Subtekstoj h-sistemo (ANSI)

Nepre legu!


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj: