Verda Filmejo

Kin-Dza-Dza

27a de Decembro 2009

Kin-Dza-Dza


Priskribo

Origina titolo: Кин-дза-дза!
Lando: Sovetio
Lingvo: la rusa, la kartvela
Jaro: 1986
?enro: Sciencfikcio, filozofi-satirika komedio, malutopio
Re?isoro: Georgi Daneliya
Geaktoroj: Stanislav Lyubshin, Evgeni Leonov, Yuriy Yakovlev, Levan Gabriadze, Olga Mashnaya, Irina Shmelyova, Lev Perfilov, Anatoli Serenko, Aleksandra Dorokhina, Galina Daneliya-Yurkova, Anatoli Martynov, Victor Marenkov, Rezo Khobua, Igor Bogolyubov, Valentin Bukin
Da?ro: 2:08 h:min
IMDb: ID 0091341

Priskribo:

Konstruisto Vladimir Ma?kov ne anta?vidis, ke la kutima intenco a?eti en vendejo panon kaj makaroniojn fini?os per intergalaksia voja?o. Kvankam ?io komenci?is absurde, renkonto kun studento kun granda sako kaj violino kaj duonnuda homo, havanta malgrandan aparaton, kiun li nomis ma?ineto por translokigo en la spaco. Kaj sufi?is nur pu?i la ma?ineton kaj …

Cita?o:

Tio estas nek Tero, nek Afriko, karulo. Tio estas  planedo Pluk 215 en tenturo, Galaksio Kin-Dza-Dza. ?u klaras?

“Kin-Dza-Dza” estas komedia kaj profunde filozofia malutopia filmo, malfacile imagebla en sovetia Rusio, ke ?i povis aperi, kaj malfacile komprenata ekster Rusio. ?i estas legenda filmo, kiun oni a? fanatike amas, a? tutanime malamas, ?iu vidas nur tion, kion volas vidi.

Malutopia karaktero de la filmo primokas sociajn problemojn kaj tradiciojn, kiam nenion plu eblas ?an?i.

Mallonga ?atlana-pacaka vortaro

KeCe – alumeto
CAK – sonorileto por nazo
ECI?’ – kesto por malliberuloj
ECILOPP’ – registara reprezentanto
PEPELAC’ – interstela ?ipo
GRAVICAPO – movila detalo de pepelac’
?ATL – monunuo sur planedo Pluk
TRANKLUKILO – armilo
LUC – fuelo por pepelac’, produktata el akvo
KJU – permesebla en socio blasfemo
KU – ?iuj ceteraj vortoj

Interesaj faktoj:

 • La vorto “Ku” samsonas kun la portugala “cu”, kiun oni povas traduki kiel “posta?o” (anka? por nomi malagrablan homon a? eventon). Ver?ajne dank’ al tio  la komedio “Kin-Dza-Dza” ricevis specialan premion “Pro kreema koncepto” dum kinofestivalo en Rio-de-?anejro.
 • Kiam la filmo estis finfilmita, estro de Sovetio i?is K.U. ?ernenko. Por oni permesu la aperon de la filmo la re?isoro decidis ?an?i la tekston, precize la vorton “Ku”, kiu estis la sama kun la komencaj literoj de la ?enerala sekretaro de Centra Komitato de Komunista partio. Ekzistis variantoj “Ka”, “Ko”, “Ki” k.a. Sed dum oni pensis, ?ernenko mortis, kaj la vorto “Ku” restis.
 • La? scenaro Violonisto kunportis ne vinagron, sed vodkon. Kaj anstata? alteri?i al la Tero, oni ebriaj eraris kaj trafis planedon Alfa. Kiam la filmo estis finfilmita, en la lando komenci?is ?tata movado kontra? alkoholo kaj oni anstata?igis vodkon.
 • Kanto “Panjo, panjo, kion ni faru” sonas komence kaj fine de la filmo el la televido en lo?ejo de Vladimir. ?i estis en la ludfilmo “Kotovskij” de la jaro 1942 pri la civitana milito en Rusio. Komponisto de la filmo “Kotovskij” estis fama sovetia komponisto Sergeo Prokofjev. En la filmo Vladimir ludas pli simplan muzikon, probable prenitan el la “Lulkato” de I.Philiph.
 • La rolon de Abradokso sur planedo Alfa la? plano de re?isoro devis ludi Norbert Ku?inke, kiu rolis eksterlandanon en la sovetia filmo “A?tuna maratono”, sed kinostudio Mosfilm malpermesis filmi Norbert la? politikaj kialoj. Pro tio tiun rolon ludis mem la re?isoro Georgi Daneliya.
 • Kanto “?e l’river’, ?e l’river’, ?e l’bordo alia…”, kiun kantas Uef’, kiam oni veturigas lin en la fera kesto sur Pluk, sonas en ?iuj filmoj de Daneliya, kie rolis J. Leonov ekde la filmo “Tridek tri”.
 • Epizodo, kiam la roluloj kantas en ka?o la kanton “Panjo, panjo, kion ni faru” estis filmita sub la movi?anta scenejo de teatro de Ru?a Armeo.
 • Fama violonisto Gidon Kremer petis komponiston Gia Kan?eli komponi muzikan verkon por simfonia orkestro la? la filmo “Kin-Dza-Dza” kaj “Larmoj falis”. La komponisto plenumis la peton. La unuan fojon tiun verkon oni ludis en Germanio kun la nomo “Eine kleine Daneliada” (Malgranda Daneliado). ?i postulis, ke orkestranoj dum la ludado kelkfoje kantu “Ku”, kio enorme plezutigis ilin. (VIDU LA MENUERON “REKLAMFILMETO”) La? tiu ?i muziko estis farita baleto. Tie “Ku” kantas jam virina ?oro.
 • La vorto “Pepelac'” (la ?an?ita kartvela “pepela”) signifas papilion. Tiu ?i nomo jam estis uzita en la filmo de Daneliya “Mimino” (1977), kie piloto de helikoptero Valiko Mizandari nomis tiel sian helikopteron.
 • En la filmo estis uzitaj kelkaj variantoj de pepelac’ de diversaj dimensioj.
 • Pepelac’-on, per kiu oni flugas en la filmo, faris la re?isoro kaj aspektigisto Teodor Te?ik. En deponejo de malnovaj aviadiloj estis trovita aviadilo Tu-124, de kiu oni prenis la voston. La aparaton oni instalis en la sesa pavilono de Mosfilm, kie rustigis ?in kaj kolorigis.
 • La a?o ene de pepelac’, kiu movi?as ?e plafono estas detalo de movilo de helikoptero.
 • La filmo devis esti filmata en la dezerto Karakumoj, tamen okazis eraro kaj vagonoj kun pepelac’, liverantaj ilin tien la? fervojo perdi?is survoje. La? dokumentoj oni ne trovis ilin, ?ar tie estis skribite “varo: pepelac””(fervojistoj ne sciis kion ser?i).  Rezulte direktoro de “Mosfilm” petis KGB-on (Komitato de ?tata Sekureco) helpi. Oni trovis pepelac’ojn post unu monato kaj duono en Vladivostok. Kaj anstata? en printempo oni filmis en somero, kiam tie estas la plej varma sezono.
 • Unu el aktoroj de la filmo Levan Gabriadze (ludis violoniston) post fino de filmado prenis 40-centimentran maketon de pepelac’ por memori, kiu ?is nun staras en lia domo.
 • En unu el televidintervjuoj G. Daneliya rakontis tiun historion. Foje dun iu el konofestivaloj lin aliris unu usona re?isoro kaj diris: – Mi vidis vian “Kin-Dza-Dza!” Bonega! ?e ni en Usono tiaj specialaj efektoj kostas tre multe. ?u vi ne povus helpi al ni pri tiaj efektoj?  — Kiaj specialaj efektoj? Ni ne havis specialajn efektojn, – miris Daneliya. – Kial do? Vi ja havis grandegan flugantan barelon. Tio estas speciala efekto.  – Ne, certe ne. Nia ministerio pri defendo donis al ni gravicapon kaj pro tio nia pepelac’ en la filmo flugas. Skribu leteron al nia ministerio, eble ili donos gravicapon anka? al vi.

Reklamfilmeto

Reklamfilmeto:

Orkestro ludas muzikon el la filmo:

Specimeno de dublita filmo


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Okaze de jubileo de Zamenhof mi donacas al vi mian plej ?atatan filmon “Kin-Dza-Dza”, kiu i?is kulto kaj legendo en Rusio.

 2. ATENTON!!! La unua dublita filmo en Eo. (Estas sinkrona dublado, kiam oni a?das la parolon de roluloj)

  La torenta dosiero por DVD (Sono: la rusa, Esperanto, Subtekstoj: Esperanto, la rusa. Grando:4,26 Gb):

  http://torrage.com/torrent/8036AA06502C863200C9C9D2AAEAA73282A7B223.torrent

  La filmon dublis Andreo Grigorevskij. Estas publikigata kun interkonsento de dublisto.

  Tiuj, kiuj ?atas videon kun subtekstoj (malpli granda dosiero):

  la torenta ligilo:
  http://torrage.com/torrent/E2EDCEF825E2827AD4992C1B2518C0E9DBB108C9.torrent

  Rapidshare ligiloj: http://rapidshare.com/users/3INTCT

  [Filmo]
  Formato: AVI
  Da?ro: 02:07:26
  Grando: 1,85 Gb.
  Lingvo: la rusa
  Subtekstoj: Esperanto, la angla

  [Video]
  Distingivo: 720×576
  Kodeko: DivX 5
  Kadroj po sekundo: 25,00
  Bitrapido: 1954 Kbps
  Kvalito: 0,19 b/px

  [Sono]
  Kodeko: ATSC/A-52 Dolby AC3
  Kanaloj : 2
  Frekvenco: 48000 Hz
  Bitrapido: 128 Kbps

 3. kaja

  Kial mi ne povas de?uti.. Neniu al?utas? Kaj kio diable okazis al la retpa?aro? Anta?e ?i espektis pli bone.. Nu, ajnakaze, mi ekscitas pri la progresado de filmoj.net kaj certe helpos dubli (sed mi ne povas nun, ?ar audacity ne funkcias kun OSSv4.. kial mi tute ne scias) kaj traduki subtekstojn.

 4. Mi al?utas kaj disdonas 24 horojn tage kaj 7 tagojn semajne. Provu el?uti tamen, la ?ar?o ne ?iam estas granda.

  La retpa?o da?re evoluas la? gustoj kaj opinioj de ?iaj uzantoj. Mi esperas, ke tio da?ros pli longe.

  Se la pa?aro estos tro granda, certe ni ?altos iun alian. La problemo estas, ke mankas la administrantoj kaj a?toroj por la pa?aro.

  Mi ?ojas, ke vi pretas helpi pri dublado kaj tradukado de subtekstoj. Interese estus scii lingvojn, kiujn vi posedas.

 5. kaja

  Resaluton!

  Mi anka? disdonas multe kaj ?agrenigas MIN ke mi vidas homon post homon el?uti kaj forkuri. Mi ne povas disdoni 24 horojn tage ?ar in a?stralio la interreto uzpovo tre a?as. La registaro ne e? penas fiksi la problemojn kun nia reto, sed mi detemi?as.. Ofte mi disdonas ?is rilatumo da 6.00+.
  Lastatempe, tamen, la el?utado de filmoj.net i?is pli kaj pli malrapide, kaj mi ne e? povas el?uti por povi disdoni poste! Espereble mi finfine finos la el?uton kaj mi notos precipe al?uti la filmojn, kiuj mi lastatempe malsukcesis el?uti rapide.

  Pri la lingvojn mi scias, nur la angla ?us nun, sed mi tre laboreme studas la svedan ekde iom tagoj. Eble post jaro mi povos helpi traduki de tiu lingvo anka?.

  Kore dankon.

 6. Karaj, same kiel vi amba? mi disdonas pli ol 15 horojn, tamen ne ?iutage, sed preska?. Mia operaciuma sistemo estas Ubuntu kaj mi uzis azureus por la el?uto kaj de anta? multe, unu monato pli malpli, mi ricevis nenion kaj mi disdonis 12 GB dum la lastaj du monatoj. Mi provis BitTorrent, kiu funkciis kiel Azureus. De anta? du tagoj mi ekuzas Deluge kaj mi ricevis ?i tiun filmon krom du aliajn, Mia najbaro Totoro kaj Animacia kolekto de Pixar. Nun mi estas ricevanta Potalan Palacon kaj ?ojan Kristnaskon.
  Amike salutas vin!

 7. KienLi

  Dankon, Joan, via helpo estas grava por Verda Filmejo. ?ar ebligas al aliaj ?ui la filmojn en Esperanto.

 8. kaja

  Joan Inglada, mi uzas rtorrent, kiu mi certas funkcias. Fakte ?i estas la plej potenca bittorrent softvaro. Sed deluge utilas anka?, ?ar oni povas uzi ?in krei torrent dosieroj.
  La problemo ne estas kun la softvaroj. Anka? mi komencis ricevi la filmojn finfine de anta? tri tagoj.

 9. ?u ekzistas recenzo, specife pri la dublado? Kia kvalito ni devas atendi?

 10. KienLi

  Mi provos fari specimenon el la filmo por prezenti ?ian dublistan kvaliton.

 11. ?u eblas meti kelkajn minutojn sur YouTube ?

 12. KienLi

  Jes, eblas. Mi provos 😉

 13. danik5678

  saluton kaj eble vi povos skribi linkon por EMULE

  mi ne sukcesas vidi la unua patro kio alshutis per RaPIDSHARE

  mi dankas vin
  Dani

 14. KienLi

  Mi petas aliajn uzantojn helpi pri kreo de “speguloj” por eMule. Mi ne sukcesas per tri komputiloj fari tion, ?ar jam disdonas pli ol 50 filmoj per torento.

 15. Kin-Dza-Dza estas bela filmo kiu mi rigardis dum rusa esperanta rekonti?o nomata “GelERT-09” en Krinica, apud urbo Gelendzhik, ?e Nigra Maro, Kraj de Krasnodar.

  Anta?e mi sciis nenion pri ?i tiu filmo. Por mi la plej bone de la filmo estas la muziko, la veturiloj kaj aliaj flugantaj aparatoj… kaj generale la maleleganta etoso, plena de maljunaj feroj kay sablo de la dezerto, krome varmega vetero.

  La filmo reprezentas por mi metaforon kontra? kapitalisma sistemo, en la filmo, simila frenezego.

  Mi opinias ke kin Dza-Dza eble ta?gas por la edukado kaj generala scio de la junuleco.

  De ?i tie mi volas danki al mia kamarado kaj amiko Vladimir Bespalopov, de So?i por montri al mi ?i tiun filmon.