Verda Filmejo

Kunlaborantoj

Dank’  al kunlaboro de sekvaj personoj Verda Filmejo ekzistas kaj da?re evoluas.

La retejo de Verda Filmejo ekzistas dank’ al senlaca laboro de la sekvaj administrantoj:

1. Aleksander Osincev (KienLi)

2. Kirill ?vedov (KirShvedov)

Karaj, se vi ne trovis vin en la listo a? okazis iu eraro, mi petas vin kontakti nin per Kontakta formo ?i tie.

Tradukantoj

Kirill ?vedov (Rusio): Majstroj de la rusa baleto, Moskvo–Kasiopeo/ Adoleskuloj en la Universo

Skirlet (Francio): Skhizein, Asteriks kaj la vikingoj, 12 se?oj, Hundo Barboso kaj neordinara kroso/Vodkofarantoj, Animacia kolekto 1

Aleksander Osincev – KienLi (Rusio): Skhizein, Printempo, Somero, A?tuno, Vintro…, Fermitaj spacoj, ?ielarka kolekto, Kazaroza, Erinaceto en nebulo, Kiaj son?oj povas veni

Arina Osipova (Rusio): Fermitaj spacoj

Patrick Oudejans (Nederlando): Mia najbaro Totoro, Karaktero, La Voja?o de ?ihiro

Jevgenij Ti?onov – ?ak (Rusio): Leteroj de mortinta homo, ?uste tiu Munchhausen

Liu Jianguo (?inio): Sankta Tero – Tibeto

Andreo Grigorevskij (Rusio): Kin-Dza-Dza, La kvina elemento, Marmota tago

La grupo Senlime: Falo, La kontra?diro Valadolida, Iun vesperon, trajno, Animatrico, La fajra milito

Luiz Portella: Inkubo

J-M. Jacques: Inkubo

James Piton: Karamuru

Emilio Cid (Brazilo): Karamuru

Padilja: Karamuru

Salenka: Karamuru

Avellar: Karamuru

Wsouto: Karamuru

Marek BLAHU? (?e?io): Ku?ejetoj

Russ Williams (Usono-Pollando): La horoj

Nederlanda Esperanto-Junularo: La ?ipestroj de la Kameleono

?e?a Esperanto-Junularo: Bukedo

Pablo Morales: Gattaca. Gena eksperimento

Joxemari Sarasua (Hispanio): La Pedala?to

Douwe Beerda (Nederlando): La Fonto, Kiaj son?oj povas veni

Gebeleizis (Usono): Bin-jip (Malplenaj domoj)

Aleksander Galkin – Ala?do (Germanio): LA OPERACO “?” kaj aliaj aventuroj de ?urik

Pavel Mo?aev – Mevo (Ukrainio): HEJMO

Jacob Nordfalk: Animatrico

Vja?eslav Ivanov (Rusio): Kukolo

Valentin Melnikov (Rusio): Moskvo–Kasiopeo/ Adoleskuloj en la Universo

Tomaso Avro (Pollando): Konopjelko

Josenilton kaj Madragoa (Brazilo): Tempo de Paco

Rui Palma (Brazilo): La fratinoj de Magdaleno

Berlinaj Studentoj-Esperantistoj: Anna-Laura, Anna, Stefa, Janin’, Sebastiano, Pa?lo kaj Roberto: Trans la silento

Redaktantoj

Sgbodin (Francio): Skhizein.

Patrick Oudejans (Nederlando)

Maksim Gri?in (Rusio): Inkubo

Aleksander Osincev – KienLi (Rusio): La movi?anta kastelo de Ha?l, Gattaca. Gena eksperimento, La Fonto, La labirinto de la fa?no, Bin-jip (Malplenaj domoj)

Jevgenij Ti?onov – ?ak (Rusio): Fermitaj spacoj, Lo?ata insulo: Batalo, Lo?ata insulo, Kazaroza

Gon?alo Neves (Hispanio): La Pedala?to

Manuel Pancorbo Castro (Hispanio):  La Pedala?to

Ala?do (Rusio-Germanio): ?uste tiu Munchhausen

James Rezende Piton (Brazilo): Tempo de Paco, Karamuru

Chuck Smith (Usono-Germanio): La movi?anta kastelo de Ha?l

Provlegantoj

Robert Bogenschneider (Germanio): Fermitaj spacoj, Kazaroza

Pavel Mo?aev – Mevo (Ukrainio): LA OPERACO “?” kaj aliaj aventuroj de ?urik

Jason Castle (Usono): Mia najbaro Totoro

Farmehr Amirdust: Kiaj son?oj povas veni

Dublistoj

Informo ?isdatigota

Helpantoj

Joan Inglada (Hispanio) aktive helpas pri el?utebligo de la filmoj.

Anka? vi povas helpi!

Ni da?re bezonas interesitajn:

  1. tradukantojn
  2. redaktantojn
  3. provlegantojn kaj korektantojn
  4. aspektigistojn (por, ekzemple, kompili DVD-kovrilojn a? logon de la Verda Filmejo)
  5. dublistojn

Vi apartenos al la teamo de filmo?atantoj, agemaj kaj kreemaj homoj, kiuj strebas komunan ideon de senlima filmarto.

Funkcioj de:

Tradukanto

(?i tie mi evitas la vorton “tradukisto”, kiu enhavas la sencon “profesiulo”)

La kvanto de tradukantoj por unu filmo povas esti de unu ?is miliono (dank’ al komuna tradukejo “La Ponto”). Oni tradukas la subtekstojn el la alia lingvo en Esperanton. ?i tie okazas la vera ?uo pri ser?o de ?usta a? pli konvena ekvivalento en la lingvo internacia. Oni povas konsulti diversajn vortarojn kaj faklibrojn, demandi fakulojn kaj fari komparojn kun tradukoj en aliajn lingvojn.

Redaktanto

Kutime unu persono, kiu posedas la originalan lingvon kaj Esperanton en bona nivelo,  faras multajn ?an?ojn en la traduko por ?ustigi frazojn, mallongigi ilin, korektas misskribojn kaj gramatikajn erarojn. Provleganto revizias subtekstojn por formi el ili unustilan tekston.

Teknika redaktanto korektas la tempoindikojn kaj sinkronigon de la paroloj kaj subtekstoj, atentas pri ?usta da?ro de subtekstoj, kontrolas ?ustecon de dialogoj, konvertas subtekstojn en diversajn formatojn.

Provleganto

Kutime unu persono (a? kelkaj), prefere ne posedanta(j) la parolantan lingvon de la filmo. La tuta atento estas donita al lasta kosmetika korektado de la stilo kaj eventualaj mistajpoj.