Verda Filmejo

Mazi en Gondolando / Mazi revenas

10a de Decembro 2009

Mazi en Gondolando / Mazi revenas


Priskribo

Origina titolo: Muzzy in Gondoland / Muzzy Comes Back
Lando: Britio
Lingvo: la angla
Jaro: 1986 / 1989
?enro: animacia
Re?isoro: Richard Taylor
Da?ro: 1:17 h:min / 1:35 h:min
Esperantigo: Den Haag, 1995, Esperantigis R. Dobrzy?ski, M. vd. Horst-Koli?ska, S. MacGill, A. Pettyn

Priskribo:

Aliplanedano Mazi alteri?as en Gondolando. Lin atenas interesa kaj foje dan?era historio pri sa?ulo, kiu havas sekretojn, kaj ?ardenisto, kiu amas princinon, kaj bongustaj horlo?oj kaj multo alia.

Mazi en Gondolando estas Esperanto-lernolibro por komencantaj infanoj, junuloj kaj plena?uloj eldonita de IEI (Internacia Esperanto-Instituto). ?in akompanas vidbendoj kun la desegna?o-filmoj “Mazi en Gondolando” kaj “Mazi revenas al Gondolando”.

Adapto de la fama BBC-seria lingvokursa materialo. La esperantlingva versio konsistas el la libro, vidbendo kaj kantokasedo, krom la kompleto a?eteblas anka? porinfana ekzercolibro (vidu la recenzon sube). La materialoj estas uzeblaj anka? memstare la? diversaj aplikmanieroj por la diversaj celgrupoj.
La filmo estas kolora, tre alloga kaj amuza. La vo?on de la rolantoj donas poloj kun sufi?e bona prononco. La filmo ne dividi?is je lecionoj, estas kontinua la rakonto. Por mallongaj gramatikaj klarigoj la intrigo estas interrompata, apliki?as mediatoroj (gramatikcelaj resum-skemoj) kaj speciala rolulo en apartaj situacioj. La tuto estas ta?ga por ne nur instrui la internacian lingvon, sed anka? veki la atenton pri ?i jam ekde la frua infana?o, ja la etuloj ofte volonte rigardas la filmon anka? en ties tuta longeco, kiel ili tion faras kun la aliaj desegnofilmoj en la televidiloj.
La libro enhavas la tutan tekston de la filmo, metodikajn konsilojn, fine kelkajn resumajn ekzercojn kaj leksikan indekson. Por pliaj informoj turnu vin al: IEI kiu anka? vendas la materialon. (Fonto: Edukado.net)

Spekti rete: http://iompostiom.net/mazi
Materialoj: Lecionoplanoj kaj aldonaj lerniloj por Mazi-kurso

Filmbildoj

1

Reklamfilmeto

Subtekstoj

La subtekstoj dume mankas.

Mendebla ?e http://www.uea.org/


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. La torenta dosiero trovi?as ?e:
  http://torrage.com/torrent/D8EAEFC5C73384F02B3EB809BF25353C556B2BE1.torrent

  Rapidshare-ligiloj:

  http://rapidshare.com/users/1QFZO

  [Filmo]
  Formato: AVI
  Grando: 690+691 Mb
  Lingvo: Esperanto
  Subtekstoj: mankas

  [Video]
  Distingivo: 720×528
  Kodeko: DivX (4 / 5 / 6)
  Kadroj po sekundo: 25,00
  Bitrapido: 1132 Kbps kaj 884 Kbps
  Kvalito: 0,12 b/px

  [Sono]
  Kodeko: MPEG 1 or 2 Audio Layer 3 (MP3)
  Kanaloj : 2
  Frekvenco: 48000 Hz
  Bitrapido: 128 Kbps

  La versio por iPhone:

  Mazi en Gondolando kaj Mazi revenas al Gondolando

  Torento: http://torrage.com/torrent/7A154097C19B2607216D176B488D8A105C546A24.torrent

  Grando: 597 Mb + 738 Mb
  Formato: mp4
  Lingvo: Esperanto
  Subtekstoj: forestas

  Rapidshare:

  Mazi en Gondolando: http://rapidshare.com/users/TU0FBV
  Mazi revenas al Gondolando: http://rapidshare.com/users/5C1B7E

 2. Saluton,
  La torento ne funkcias.

 3. Kial ne funkcias?

  Oni povas el?uti la torentan dosieron.
  ?iuj torentejoj funkcias.
  4 homoj disdonas la filmon.

 4. Jam de du jaroj estas ligiloj en miaj retpa?oj:

  http://esperantofre.com/edu/kino01e.htm

  La tuta teksto de la 3 anima?oj estas tie.

  Alia video, kun aktoroj el 12 landoj.

  http://esperantofre.com/edu/kino02e.htm

  Enrique

 5. skirlet

  Mazi revenas на двд, реставрированный:
  http://torrage.com/torrent/CD1D9D9765882C3F94E26D5960956253C5C644F6.torrent

 6. skirlet

  Mazi revenas на двд, реставрированный:
  http://torrage.com/torrent/CD1D9D9765882C3F94E26D5960956253C5C644F6.torrent
  С субтитрами. Поддержите раздачу 🙂