Verda Filmejo

Viglobetoj

Viglobetoj (originale: Sme?ariki) estas rusia animacia serio, konsistanta el 208 serieroj po 6 minutoj kaj 30 sek. (sen enkonduko 6 min. 10 sek.), celanta spektantaron de ?iu a?o (por ?iuj familianoj).

Viglobetoj estas stiligitaj rondaj bestoj. ?iu el na? viglobetoj havas sian propran individuan karakteron kaj interesojn, inter ili forestas negativaj personoj. Su?etoj estas konstruitaj el nekutimaj situacioj, kiuj okazas al animaciaj herooj dum komunikado kaj ludoj. Ofte tiuj situacioj, precipe dum komunikado, prezentas realajn problemojn, kiujn povas renkonti infanoj dum sia reala ?iutaga vivo. Viglobetoj estas dividitaj je du a?aj grupoj: infanoj  kaj plenkreskuloj. En la serio mankas sezonoj. ?iuj serieroj estas kalkulataj per numeroj.

La kreantoj de la serio aparte atentas pri la humuro. La globa forma de la roluloj, la? opinio de a?toroj, devas substreki ilian bonkorecon kaj tio ebligas facile pentri ilin e? por malgranda infano.

La 1-an de junio ?iujare Studio de Komputila Animacio “Peterburgo” festas datrevenon de “Viglobetoj”, de la plej granda media infana projekto en Rusio, kreita en kadro de la soci-kultura programo “La mondo sen perforto”.

La mondo de Viglobetoj estas la mondo de reciproka estimo unu  al la alia kaj al la ?irka?a medio, la mondo de bonkoreco kaj toleremo, la mondo sen perforto. La herooj de la animacia serio “VIGLOBETOJ” helpas al infanoj ellabori kaj trejni stabilan pozicion de sukceso, bazitan sur fido je ?irka?a medio kaj je propraj fortoj.

«VIGLOBETOJ» estas la sola en Rusio kompleksa projekto, ampleksanta ?iuj sferoj de ?atokupoj de kreskanta generacio de ludiloj, infanaj festoj kaj animaciaj filmoj ?is ennova?aj lernohelpiloj, libroj kaj  evoluigaj komputilaj ludoj.

La ?tatan subtenon la projekto “VIGLOBETOJ” ricevas de la Federacia Agentejo pri Kulturo kaj Kinematografio de Rusia Federacio kaj de la Federacia Agentejo pri preso kaj amaskomunikiloj de RF, Ministerio pri Klereco, Administracio de Sankt-Peterburgo kaj Estraro de Moskvo.

?iu seriero da?ras dum 6,5 minutoj. ?iu seriero estas farita en iu ?enro: komedia, aventura, lirika, detektiva k.t.p.

La uzita teknologio estas fle?-animacio.

La a?toroj de la projekto “Viglobetoj” estas: Anna Malginova, Ilja Popov, Anatolij Pro?orov, Salavat ?aj?inurov, Igor ?ev?uk.

Priskribo de la ideaj kaj artaj principoj de la serio:

1. La mondo de Viglobetoj estas elpensita mondo, kie ?iuj eventoj bazi?as sur realaj situacioj, kiujn infano povas renkonti en ?iutaga vivo. Tiuj situacioj estas konataj kaj  kompreneblaj por plenkreskuloj kaj infanoj.

2. La «Familio» de Viglobetoj estas modelo de socio, ?irka?anta infanon en la reala vivo. ?iu heroo prezentas  certan psi?ologian tipon kaj a?on.  Ilia interagado demonstras al la infano la ?efan spektron de interhomaj rilatoj, helpas adapti?i en la ?irka?a medio.

3. ?iu seriero estas facila metafora historio, en kiu estas ka?itaj du niveloj de kompreno: de unu unua simpla emocia-bilda al pli komplika, abstrakta (por plenkreskuloj). ?iuj serieroj estas faritaj por la familia spektado.

4. La mondo de Viglobetoj estas sen perforto. En la serio forestas tradicia negativa heroo kaj la tuta su?eto estas konstruita sur neatenditaj situacioj, kiuj aperas sur komunikado de herooj. Tio ebligas plivastigi la adaptajn kapablojn de infano.

5. La konduto de herooj estas bazita sur bonintenca kaj malfermita konduto al la mondo. Ili tre vigle kaj sincere interesi?as pri ?ia evento kaj kreeme solvas ?iutagajn taskojn. La herooj helpas al infano ellabori propran stabilan vivpozicion, bazitan sur fido al ?irka?a medio kaj fido je propraj fortoj.

6. La ?efa objekto de kreado kaj ?efa valoro de Viglobetoj estas komunikado. La herooj estimas opiniojn de aliaj kaj penas solvadi kontra?dirojn en komunikado la? konstrua maniero.

7. La mondo de Viglobetoj estas mondo de ?atokupoj, aktiva vivpozicio kaj kreemo. ?iu heroo havas proprajn zorgojn kaj devojn, ?atokupojn kaj estas fakulo en iu fako. La herooj aktive esploras la mondon kaj sin mem.

Dezirante da?rigi la tradicion de sovetia animacio, la a?toroj penis krei la serion por infanoj, kiu plezurigos spektantojn kaj faros la mondon pli bona.

Principoj de grafiko de la serio:

Dum kreado de la herooj estis konsiderata stato de psika evoluo de infanoj. La simpleco de formo (globo) kiel bazo de ?iu heroo estas adapto al infana maniero de pentrado. Infano sen penoj povas pentri la ?atatan heroon sur papero, kio estas forta stimulo al kunkreado kaj kunsento. Samtempe la globo estas la simbolo de ilia bonkoreco kaj harmonia kunvivado en la mondo.

Granda atento estas donata al uzado de naturaj formoj kaj koloroj, kiuj trans?altas la infanon al diverseco de la mondo, kompensante la sekecon kaj tehnogenecon de plejmulto de bildoj de moderna tempo.


Maskerado


Fera vartistino

La aliaj filmetoj: ?i tie

La dublista teamo estas kolektata.

Bezonatas 5 viraj kaj 3 virinaj vo?oj.