Verda Filmejo

?ielarka kolekto

17a de Septembro 2009

?ielarka kolekto


Priskribo

Ver?ajne ne multaj scias, ke mi la?  mia profesia pedagogia klero okupi?is dum kelka tempo pri minoritoj tute diversaj. Mia regiono estas multnacia, mia universitato klerigas anka? instruistojn por lernejoj, kie lernas “specialaj” infanoj, mi estas ?irka?ata de neformaluloj, miaj amikoj reprezentas diversajn subkulturojn. Pro tio la vorto “normo” jam delonge i?is por mi konservativa kaj malofta. La ?irka?a?o influas miajn vidpunktojn kaj mondkoncepton.

Tute nature naski?is la deziro ?e mi prilumi diversajn minoritatajn temojn en ludfilmoj tra la mondo.

Do, fojfoje en la Verda Filmejo aperados filmoj, tradukit(at/ot)aj de mi (redaktitaj de aliaj personoj), foje ?okigaj, foje mirindaj, foje neagrablaj, sed ?iam veraj kaj spektindaj (la? mia opinio).

Certe mi invitas vin partopreni la kolektadon de filmoj (ludfilmoj kaj dokumentaj filmoj), kiuj reprezentas ideojn de minoritatoj: seksaj, lingvaj, religiaj, naciaj, sociaj (ekz., handikapitoj).

Aleksander Osincev

?i-foje mi prezentas mallongajn filmojn, trovitaj de mi en kelkaj lokoj, kiuj temos pri samseksemuloj.

1. Enami?o

Origina titolo: Crush
Lando: Usono
Lingvo: la angla
Jaro: 2000
?enro: mallonga, komedio, dramo
Re?isoro: Phillip J. Bartell
Geaktoroj: Brett Chukerman, Ema Tuennerman, Weston Mueller
Da?ro: 0:27 h:min
IMDb: ID 0253011

Priskribo:

16-jara knabo venas por somero al sia avinjo kaj konati?as kun 13-jara knabino, sed balda? evidenti?as, ke al li pla?as knaboj kaj por ne perdi la amikon knabino aran?as interesan rendevuon.

2. Inter knaboj

Origina titolo: Between the Boys
Lando: Usono
Lingvo: la angla
Jaro: 2004
?enro: mallonga, dramo
Re?isoro: Jake Yuzna
Geaktoroj: Rick Stahlmann, Adam Vanderveen, Thalia Drori
Da?ro: 0:04 h:min
IMDb: ID 0421722

Priskribo:

Dum ege mallonga tempo la re?isoro sukcesas pentri feli?an bildon de interrilatoj inter du junuloj.

3. Kuri sensone

Origina titolo: Running Without Sound
Lando: Usono
Lingvo: la angla
Jaro: 2004
?enro: mallonga, romantika
Re?isoro: Judd King
Geaktoroj: Trace Barnes, Bryan Bukoliski, Scott Clark, Jake Klein, Shad Sager
Da?ro: 0:12 h:min
IMDb: ID 0410536

Priskribo:

?u vi povas diri, kion pensas surduloj? Eble jes, eble ne. Sed vi neniam komprenos, kion sentas surduloj, ?ar tion necesas percepti ne per konscio, sed per koro. Tre romantika historieto.

4. Mia eta knabo

Origina titolo: My Little Boy
Lando: Germanio
Lingvo: la germana
Jaro: 2007
?enro: mallonga, dramo
Re?isoro: Matthias Vom Schemm
Geaktoroj: Andr? R?hner, Dominik Glaubitz, Hildegard Vom Schemm, Katia Kandziora, Markus Klauk, Tom Wlaschiha, Volker B?dts
Da?ro: 0:19 h:min
IMDb: ID 1118600

Prislribo:

?u facilas ami en malamika ?irka?a?o? Kion vi dirus, se via amato propravole portas uniformon de malamiko?

5. Sub malfeli?a stelo

Origina titolo: Starcrossed
Lando: Usono
Lingvo: la angla
Jaro: 2005
?enro: mallonga, dramo
Re?isoro: James Burkhammer
Geaktoroj: J.B. Ghuman Jr., Marshall Allman, John Wesley Shipp, Simon Ragaine, Derek Sean Lara, Darcy DeMoss, Gina Rodgers, Torrey DeVitto, Victor Bevine, Colette Divine, Steven Guy
Da?ro: 0:15 h:min
IMDb: ID 0420931

Priskribo:

Du fratoj komprenas, ke ili amas unu la alian pli forte ol nur frate. Sed ?u tiuj rilatoj estas naturaj? ?u ili havas feli?an finon?

6. ?ranko

Origina titolo: The Closet
Lando: Usono
Lingvo: la angla
Jaro: 2008
?enro: mallonga
Re?isoro: Stewart Hendler
Geaktoroj: Jay Edwards, Andy Scott Harris, Dalton O’Dell, James Bolt, Chloe Bookmyer, Steve Filice, Jason Boegh
Da?ro: 0:04 h:min
IMDb: ID 1248123

Priskribo:

La historio ne bezonas tradukon. En maljuneco ni pli akre sentas niajn perditajn eblecojn, sed ?iam denove ni revenas tien, kie ni sentis nin pli bone kaj pli libere.

7. Trankvila pejza?o

Origina titolo: Stille landskap
Lando: Norvegio
Lingvo: la norvega, la persa
Jaro: 2004
?enro: mallonga
Re?isoro: Rahman Milani
Da?ro: 0:08 h:min
IMDb: ID 0418199

Priskribo:

Hamid estas irana adoleskulo, kies seksa oriento gvidas lin al konflikto kun lia muzulmana familio.

Reklamfilmeto
Sub malfeli?a stelo

Enami?o

Subtekstoj

La subtekstojn tradukis KienLi

Elsxuti

Nepre legu!


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Alekso

  Atenton!!! Kelkaj filmoj enhavas erotikon! E-infanoj rajtas spekti nur kun siajn gepatroj 😉

  La torrent-dosiero trovi?as ?e:

  http://torrage.com/torrent/40D136AEDF6D3C1C1D7BC78C7C3B7F615A8A345C.torrent

  Subtekstoj: Esperanto
  Grando: 880 Mb

  ?ranko kaj Trankvila pejza?o ne bezonas subtekstojn.

  La rapidshare-ligiloj:

  balda? aperos

 2. Juanjo

  Sal Aleksander:

  Dankon por malfermi ?i tiu parto de via kolekto de filmoj. Geja filmoj subtitulataj en Esperanto, helpos por koni la geja kulturon.

  Amike

  Juanjo

 3. Mi apla?degas tian iniciaton, des pli venintan el ruso, en kies la gejofobio trempas e? la supozate liberalajn kaj malfermajn e-klubojn kaj individuojn!

  Do, vi vere montri?as tute aparta homo Sa?a! Mi fieras kaj ?ojas kunlabori kun vi.

 4. Dankon pro via vortoj!

  Kaj mi tuj ?atus repliki pri tio, ke la situacio, montrata en mondaj amaskomunikiloj pri Rusio ne ?iam estas vera.

 5. Ne Sa?a! Ne temas pri amaskomunikiloj. Temas pri rusaj esperantistoj!

  Legu la komenton de ruso (Igor Simonov) en jena artikolo:

  http://www.liberafolio.org/2009/esperantisto-brutale-arestita-en-moskvo

  Jenas vortoj de Valentin Melnikov en diskut-rondo pri politiko en la jaro 2004: “En Rusio ne ekzistas politikaj partioj (krom eble iuj margxenaj grupetoj, cxasantaj monon el okcidento – kiuj sxajne jam malaperis) kiuj subtenus gejecon. Oni bone komprenas, ke rusia
  popolo tion ne akceptos.”

  Krome, en la UK en Bjalistoko, mi havis la malbenan ?ancon a?di kontra?gejan ?erc-anekdoton, eldiritan publike el podio, de fama rusa bardo.

  Do… komprenu ke mia admiro al vi estas tiel granda!

 6. Manolo, ?u aliloke oni ne ?ercas pri gejoj? Mi havis impreson, ke usonaj filmoj, ekz., plenplenas je tio. Mi e? supozas, ke en Rusio tiuj ?ercoj povis aperi nur pro la okcidenta influo: oni ne ?ercus pri gejaj temoj en la lando, kie samseksa seksumado ?is anta?nelonge estis punenda krimo kaj asocii?is ?efe kun perforto en unuseksaj malliberejoj.

 7. En Nederlando samseksemuleco estas tute akceptita kaj oni ne multe sxercas pri gejoj. Gejoj estas tute akceptita. Mi pensas ni ankaux estis la unua lando kie gejoj povas edzigi. Mi ne scias kial sed mi mem pensas ke estas cxar la plej multa da la homoj pensan mem cxi tie en ne sekvas iu religio aux alia influogrupo kiu estas kontraux gejeco.

  Do estas tre interesa por mi auxdi ke ankoraux en multaj landoj estas malfacilajxoj por gejoj. Mi esperas ke unutago. Samseksemeco estas akceptita en la tuta mondo. Kaj mi pensas cxi tiuj filmoj certa helpas io en la bona direkto.

 8. Indas paroli ne pri ?ercoj (kiuj estas nur ?ercoj en ?iuj landoj, e? en plej evoluitaj), sed pri sinteno de homoj kaj toleremo unu al la aliaj.

  Do estas landoj, kie la situacio kun akcepto de samseksemuloj estas katastrofa, ekzemple multaj islamaj landoj.

  http://www.youtube.com/watch?v=zL_zP2pHp3w

  Mi ne povas akcepti maljustecon kaj mi ?atus kontribui al la afero de kompreno.

 9. Slavik, Sa?a: mi parolas pri kontra?gejaj ESPERANTISTOJ. La ekemploj kiujn mi donis estis pri rusoj, ?ar mi celis emfazi ke Sa?a, ruso kaj esperantisto, tute ne estas tia!

  Verdire, en la movado mi detektis tian senkompatan sintenon plej ofte en orient-e?ropaj esperantistoj: rusoj, poloj, hungaroj… hispanaj esperantistoj ne estas tiaj (kvankam eble kelkaj konsiderus ke iaj sociaj rajtoj ne estas alju?eblaj al gejoj).

  Mi konas malmultajn islamajn esperantistojn. Unu esprimis sin tolerema al gejoj; pri la ceteraj mi ne scias.

 10. Jes, mi komprenas pri kio temas. Mi rememoris tion. Kelkfoje aperadis disputoj en la dissenolisto de rusiaj esperantistoj pri samseksemaj temoj. Sed kion fari? ?io bezonas tempon por ?an?i?i.

 11. haha jes, eble cxio bezonas tempo. Sed laux mi homaj rajtoj por cxiuj estas suficxe normale cxu ne. Cxu cxiuj de cxi tie konas http://www.homajrajtoj.org
  Estas la 30 homaj rajtoj kun Esperanto subtitoloj.

 12. KienLi

  Homaj rajtoj de http://www.homajrajtoj.org (ne komprenu min mal?uste) estis kompilitaj de e?ropanoj kun propra kultura kaj religia fono, alia mondo tamen funkcias kun iomaj diferencoj. Tio tamen ne signifas, ke tiuj rajtoj devas esti difektataj, tio signifas, ke necesas iom tolereme akcepti kutimojn de aliaj nacioj.

  La projekto http://www.homajrajtoj.org estas bonega, malgra? onidiroj pri fonaj organizantoj. 😉

 13. Fakte estas komposita de Usanonino ne nur Europeanoj. Sed la plej multe da rajtoj estas bazita al homareco do sajnas al mi ke regio de fundo ne vere gravas. Kaj la plej grava estas ke 192 landoj subskribis gxin. Tial mi pensas ke homaj rajtoj estas la plej granda ne-religia morala kodo en la mondo. Tial la nomo Universala 🙂

  Bedauxrinde preskaux nenio konas siajn proprajn 30 rajtojn kaj tial multe landestraroj povas malobei gxin.

  Se homoj vere lernis pri homaj rajtoj kaj la bazo kial oni fondis gxin, tiam estas multe malpli problemoj kun rajtoj de minoritatoj kiel samseksemuloj.

  Do eble unutago, la tuta mondo parolas la universalan lingvon Esperanto kaj estraroj kaj homoj obeas la universalajn homajn rajtojn.

  Oni rajtas Esperi cxu ne ? 🙂

 14. Mi tutanime subtenas ?iujn 30 homajn rajtojn, listigitajn en la projekto.

  Kaj interalie ni esperas profesie, ?ar ni estas esperant-ist-oj 😉

 15. Ankaux la sekva filmo pri la historia de homaj rajtoj estas tre interesa. Bedauxrinde gxi (ankoraux) ne havas esperanto subtekstojn.
  http://www.humanrights.com/#/what-are-human-rights

  Sed eble indas subteksti gxin cxu ne?

 16. Indas, sed unue necesas spekti ?in.

  Mi komencis traduki HOME en Esperanton (belega dokumenta filmo), sed ?i estas ege malfacila por traduki kaj mi bremsas.

 17. Ah bone, mi sategas HOME!

  Mi nun vidas kun Petro por traduki la human rights filmeto. Do kiam ni faris tion, mi diras al vi!