Verda Filmejo

Esperanto – la centjara

21a de Junio 2010

Esperanto – la centjara


Priskribo

Origina titolo: Esperanto – la centjara
Lando: Pollando
Lingvo: Esperanto
Jaro: 1987
?enro: Dokumenta
Re?isoro: Roman Dobrzy?ski
Da?ro: 00:45 h:min

Priskribo:

La filmo estis filmita en 14 landoj okaze de la centjara jubileo de la lingvo internacia. ?i estis prezentita dum la UK en Varsovio, 1987.

La filmo montras esperantistojn de diversaj landoj kaj rakontas pri la sukcesoj de E-movado. Ni povas sekvi la kreantojn de la filmo tra la tuta mondo kaj viziti Kuban E-kurson, Roterdaman Centran Oficejon kaj a?skulti la parolon de la tiama Direktoro de CO Simo Milojevi? , senti la etoson de Universala Kongreso en ?inio en la jaro 1986, viziti Bjelostokon kaj Varsovion, ekvidi la laboron de Pola Radio en Esperanto, viziti Organizon de Unui?intaj Nacioj en Nov-Jorko, Parizon kaj Universitaton de Budape?to, internacian konferencon pri Turismo en Bulgario, “Bonan Esperon” en Brazilo kaj Oomotan aran?on kaj sidejon en Japanio.

Anta?filmeto


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. KienLi

  La torenta dosiero trovi?as ?e:
  http://torrage.com/torrent/766816BCC50AD4231BE870CA61179EC17848FF85.torrent

  Rapidshare: http://rapidshare.com/users/LQ2RM1

  [Filmo]
  Formato: AVI
  Grando: 497 Mb.
  Lingvo: Esperanto

  [Video]
  Distingivo: 496×370
  Kodeko: XviD MPEG-4 codec
  Kadroj po sekundo: 25,00
  Bitrapido: 1306 Kbps
  Kvalito: 0,29 b/px

  [Sono]
  Kodeko: MPEG 1 or 2 Audio Layer 3 (MP3)
  Kanaloj: 2
  Frekvenco: 48000 Hz
  Bitrapido: 192 Kbps