Verda Filmejo

Kargo: seksum-trafiko

8a de Oktobro 2011

Kargo: seksum-trafiko


Yan Vizinberg, usona re?isoro, decidis fari sian filmon “Cargo” (Kargo) kun subtekstoj en Esperanto.

Kial? Chuck Smith eltrovas tion en sia anglalingva artikolo en “Esperanto blog”.

“Kargo”, la? vortoj de Yan, rakontas historion de juna rusino, kiun oni trompe hom-trafikas de Teksaso al Novjorko en Usono. La filmo temas pri du malsamaj homoj: egiptia transportanto kaj rusia junulino, kiuj okazis por du tagoj en la sama kamioneto. Iliaj rilatoj transformi?as tre malrapide de malamikaj al tute humanaj fine. Do, la filmo ?enerale estas pri komunikado kaj  kompato.

La filmokreanta teamo estas tre internacia: la re?isoro havas rusan devenon, la aktoroj estas egiptaj kaj rusaj, la produktantoj estas britaj kaj usonaj, la publicisto estas esperantisto, krom tio en la filmo aperas poloj.

La filmo jam estas preta, balda?, fine de oktobro okazos premiero en Novjorko. Sed por altiri pli da atento la kreantoj decidis monkolekti ?e Kickstarter, la platformo, kiu jam estas sukcese provita de esperantistoj en du projektoj (monkolektado por “Conlang: the movie” kaj “Asternauts”).

Do, vi mem povas helpi al tiu filmo sukcesi. Simple vizitu “Kickstarter” kaj kontribuu per iom da mono. E? unu e?ro povas helpi. Rapidu, restas nur 4 tagoj. KLAKU

Krom tio, se la filmo sukcesos, ?i estos prezentita en la dua Esperanta Kinofestivalo.


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. La? mia impreso de la eta parto de la filmo, homoj preferos a?skulti la anglalingvan dialogon ol legi subtitolojn. Oni ne havos sufi?e da tempo por legi ?iun vorton anta? ol la sceno ?an?i?os. Pro tio, la fakto ke Esperanto estas uzita, por komprenigi la homojn, estos nur kurioza?o. Mi imagas ke tiu kiu vidis kaj a?skultis la filmon diros: “Se mi ne scipovus la anglan, mi ne povus kompreni la rakonton.” Mi opinias ke estos ?anco, tamen, ke iu decidos dungi aktorojn kiuj flue parolas Esperanton. La rezulto estus bonega reklamo por Esperanto, pro la profunda intereso pri seksumo, parte de la normalaj homoj. La Esperanto movado ur?e bezonas ion por doni al la homaro motivon por lerni Esperanton. ?is nun, komerci per Esperanto ne sukcesis, sed spekti filmon per Esperanto povus respektindigi la lingvon inter intelektuloj. ?i-momente, ili tabuas Esperanton, kaj tial lingvo-instruistoj ?enerale rifuzas popularigi la lingvon per kursoj en la plejmulto da lernejoj en la mondo. Seksumaj filmoj en la angla kaj la franca, ekzemple, havas altan reputacion. Pro tio, multaj homoj kredas ke indas lerni tiujn lingvojn. Mi ne argumentas ke lernejoj montru seksumajn filmojn, sed se lingvo-instruistoj scius ke tiaj filmoj haveblas, tio ?an?us iliajn decidojn pri Esperanto, kaj la tabuo fini?us. Mi esperas ke estos sufi?e da aktoroj kiuj volos lerni fluparoli Esperanton. Necese, ili estus bonegaj profesiuloj, kapablaj konvinki a?dantaron. Do, la unua tasko estos trovi profesiajn aktoronj pretajn lerni Esperanton al alta nivelo.

 2. ciccino

  Kara David Curtis,
  mi jam spektis multajn filmojn en iuj lingvoj kun esperantaj subtekstoj. Mi ?iam legis, anka? dum spektado de Gattaca, filmo en la angla.

  Mi a?skultis kaj samtempe legis nur kiam mi spektis filmojn en mia lingvo, kaj — kredu min — e? tiam mi legis pli ol a?skultis. Kaj temis pri filmoj ne tradukitaj fare de profesiuloj.

  Do mi ne komprenas kial vi skribas tion pri profesie tradukita filmo, kiun eble vi ankora? ne spektis…

 3. Tony Sar

  Anta? unu semajno mi ricevis la filmon “Kargo” (Cargo). Beda?rinde ?i ne estas subtekstigita en esperanto. Neniu vorto en esperanto aperas dum la tuta filmo. E? en la skatolkovrilo tute ne aperas la vorto esperanto. Mi anta?mendis la filmon (kaj jam anta?pagis ?in) ?e Kickstarter. Oni anoncis ke mi ricevos “Kargo-n” subtekstigita en esperanto. ?u mi miskomprenis? Mi sentas ke oni trompis min. ?u estis mensogo en la reklamado pri la esperanta soubtitolado de la filmo? Se iu el niaj samideanoj konas ion pri ?i tiu afero, bonvolu iomete klarigi al ni ?iuj, kio okazis. Dankon!

 4. KienLi

  Saluton, Tony.

  ?ar ne multaj eble scias, ke Rusio havas la plej malbonan po?ton en la mondo, do mi ?atus plendi pri tio. Mi ankora? ne ricevis ?i-tiun DVD-on kaj e? ne ricevis DVD-on “The Universal Language” de Sam Green.

  Sed mi jam a?dis unufoje pri tio, ke oficiala DVD ne havas subtekstojn en Esperanto. Kaj tiu homo, nia kunlaboranto jam petis klarigon de la kontakta persono de filma teamo.

  La? la anta?a plano devis ekzisti speciala Esperanta eldono de la DVD.

  Do, ni atendas klarigojn.

 5. Pablo Leon

  Anka? mi anta?mendis kaj anta?pagis la filmon “Kargo” ?e Kickstarter. Post pluraj monatoj mi ricevis ?in perpo?te kaj mi profunde elrevi?is pro tio, ke la DVD, kiu estis sendita al mi, ne havas Esperantajn subtitolojn kiel anoncite. La 12-an de marto, 2012 mi petis de Persona Films ke oni klarigu al mi ?u oni sendis al mi eraran diskon. Oni respondis al mi en la angla la 13-an de marto, 2012: “Hi Pablo, sorry about any confusion. Esperanto subtitles will only be ready in the Spring of 2012 and we are working on them now. You will receive a new disc with Esperanto as soon as they are ready, in the Spring. Thanks!” (=”Saluton Pablo. Ni pardonpetas vin se okazis ia konfuzo. Esperantaj subtitoloj estos pretaj ne pli frue ol en la printempo de 2012 kaj ni prilaboras tion nun. Vi ricevos novan diskon kun Esperantaj subtitoloj tiel balda? kiel ili estos pretaj, en la printempo. Dankon!”). Tamen ?is nun, mi ricevis nenion. Hodia? mi denove reklamaciis. ?is la printempo de kiu jaro mi devus atendi? Anka? mi sentas, ke oni trompis min.

 6. Pablo Leon

  ?u la Esperantaj subtitoloj de ?i tiu filmo “Kargo” ne haveblas almena? en aparta dosiero? Tio ebligus al mi mem subtitoligi la filmon.

 7. Neil Blonstein

  Curtis: Mi legas kaj au’skultas sam-tempe. Mi komprenas pli bone tiel.

 8. Neil Blonstein

  Curtis: Mi legas kaj au’skultas samtempe por pli bona komprenado. Ja mi denaske scipovas anglan, sed estas multaj fremdaj akcentoj en la filmo au’ foje ili parolas tro silente.