Verda Filmejo

La kvina elemento

26a de Oktobro 2009

La kvina elemento


Priskribo

Origina titolo: Le Cinqui?me ?l?ment, The Fifth Element
Lando: Francio
Lingvo: la angla
Jaro: 9-a de majo 1997
?enro: Sciencfikcio
Re?isoro: Luc Besson
Geaktoroj: Bruce Willis, Ma?wenn Le Besco, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich, Chris Tucker, Luke Perry, Brion James
Da?ro: 2:06 h:min
Bu?eto: $ 80 milionoj
IMDb: ID 0119116

Priskribo:

Egiptio, 1914. Du ser?antoj malkovras la ekziston, krom akvo, aero, tero kaj fajro, de kvina elemento, kiu sola povos savi la mondon. Tiu sekreto estas protektata de Mondoshawan, esta?oj venintaj el alia galaksio, kiuj foriras kun la promeso reveni tricent jarojn poste, kiam Malbono denove alvenos.

Tri jarcentojn poste, en nov-jorka megalopolo, la prezidento kaj ties ?efa stabo donas maksimuman alarmon pro alproksimi?o de giganta fajro-bulo, kiu estas detruonta la planedon. Unu el la konsilantoj, pastro Cornelius, tiama terana gardanto de la sekreto, konfirmas, ke la sola rimedo estas posedata de la Mondoshawan. Sed ilia veturilo estas detruita de Mangalores. Tie postvivas embria maso, kiu prenita de militistoj transformi?as en belegan rufan junan virinon, Leeloo (Leeloo Mina Lekatariba Laminatcha Ekbat D Sebat). Timigita, ?i eskapas el la stabejo anta? ol fali sur la taksion de Korben Dallas, kiu veturas en la aera spaco de la civito, kiel ?iuj aliaj multnombraj veturiloj. Defendante ?ian ka?zon, Korben, eks-agento de sekurecaj fortoj, helpas ?in forkuri de ?iaj postsekvantoj kaj kondukas ?in al pastro Cornelius, kiu rekonas ?in kiel… la kvinan elementon. Ili devos triope retrovi kofron entenantan kvar ?tonojn, kiuj estis forrabitaj de la hidaj Mangalores je la nomo de la potenca Zorg, enkarni?o de Malbono. (Vikipedio)

Interesaj faktoj:

 • En la komenco Zorg citas Friedrich Nietzsche: “Kio ne mortigos vin, tio faros vin pli forta”. En mezo de okdekaj jaroj Bruce Willis aperigis albumon kun la sama nomo.
 • Kiam Prezidanto (Tom Lister) diras al pastro Cornelius, ke tiu havas ?uste 20 sekundojn, por vortumi sian ideon, Vito sukcesas elparoli ?ion ?uste dum 20 sekundoj.
 • Kiam Korben levi?as de lito, sur muro de lia dormo?ambro eblas vidi la daton: la 18an de marto 2263;  naski?tago de Besson estas la 18an de marto 1959.
 • En epizodo de polica razio, oni demandas Korben Dallas “?u vi estas registrita kiel homo?”, en la rusa traduko li respondas “Ne, mi estas ?a?liko”, en esperanta versio: “Ne, mi estas vianda kotleto”, origine ?i sonas: “Negative, I am a meat popsicle.” Popsicle estas frostigita produkto, fakte glacia?o sur bastoneto.
 • Nomo de opera kantistino Plavalaguna (Plava + Laguna) en la kroata kaj serba signifas «blua laguno». “Reveno al Blua Laguno” (Return to the Blue Lagoon) estis la dua filmo de Milla Jovovich, kie ?ia nomo de ?efrolulino Lilli (similas al Leeloo).
 • En «Dia lingvo», kiun posedas Leeloo, la vorto «vintro» sonas same kiel en la rusa (anka? serba kaj kroata) — zima.
 • La? vortoj de Besson, ideo de la filmo naski?is, kiam li estas ankora? adoleskulo kaj lernis en lernejo.
 • Diva Plavalaguna (Ma?wenn Le Besco) en epizodo de “Koncerto sur Fhloston” kantas arion «Il dolce suono» el opero “Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, transiranta en vokalizon, bazitan sur originala kompona?o de ?ric Serra. Komputila prilaboro, plenumita de ?ric Serra kaj sonre?isoro Mark A. Mangini, aldonis al la vo?o de reala kantistino Inva Mula (lirika soprano) koloraturojn kaj diapazonon, kiuj estas neeblaj por homa vo?o.

?uu la kantadon de Diva Plavalaguna:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

“Dia lingvo”

«Dia lingvo» (the «Divine Language»), kiun parolas Leeloo, estas artefarita lingvo, kies vortaro enhavas nur 400 vortojn (kompare kun la angla, kiu enhavas de 475,000 ?is 600,000 vortojn. En la vortaro de “Speciala angla lingvo” (Special English) estas 1,500 vortoj). La lingvo estis elpensita de Luc Besson kaj pliri?igita de Milla. Aktorino rakontis, ke ?i kaj Besson praktikis “dian lingvon”, uzante ?in en korespondado. Fine de la filmado ili tre vigle interkomuniki?is en ?i.

La unua parto Leeloo de nomo “Leeloomina?” signifas “juvel?tono”, kaj la lasta parto, “Ekbat De Seba”  nobelan titolon, kiu ne tradukeblas. Samkiel aliaj partoj de la nomo “Lekatariba” kaj “Lamina-Tcha?”. “Leeloomina?” estas la sola vorto de la nomo de ?efrorulino, kiu estis publikigita en vortaro de Luc Besson. Ekzistas anka? aliaj skribmanieroj de la nomo: “Leeloo mi na?”, “Leeloo Minai Lekatariba Lamin-atchai Ekbat Desebat”, en kiu “Lekarariba” estas erare komprenata kiel ?ia “meza nomo” (middle name). Mem Besson neniam registris “oficialan” skribmanieron de la nomo, tamen oni povas opinii akceptita de multaj skribadon  “Leeloomina? Lekatariba Lamina-Tcha? Ekbat De Sebat”, aperintan en unu el afi?oj. Frazo “Senno Ekto Gamat”, dirita de Leeloo al Korben, signifas “neniam sen mia permeso”.

A?skultu parton de la unua interparolo inter Korben kaj Leeloo:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Filmeraroj

(Prenita de www.maxage.ru)

1. Vitro

Se rigardi al vitro (kiam Leeloo intencas frakasi ?in), oni povas ekvidi, ke konturo jam estas farita. Farita por Milla Jovovich ne doma?u sian manon. Estas malklare tamen, kial tio estis farita tiel fu?e.

Klaku por vidi

1

2

2. Jako

Kiam Korben kaj Leeloo alflugas por tasko (al “Flostona paradizo”), Leeloo forkuras anta?en. Korben penas atingi ?in. Li estas sen jako. Post kelkaj sekundoj jako aperas.

Klaku por vidi

3

4

3. Kadavro

Kien malaperis kadavro de aliplanedano, kiu estis ?losita en templo komence de la filmo? La? su?eto templon oni ne mal?losadis, do la fakto de malapero de kadavro estas stranga.

Klaku por vidi

5

4. Viza?o

Kiam polico skanas viza?on de Leeloo, ni vidas  ?in tute trankvila. Sed en pasporto la viza?o aspektas aliel.

Klaku por vidi

6

7

5. Malpuraj manoj

Kiam Leeloo intencas salti, ?iaj manoj estas malpuraj. Sed aperinte en a?to de Korben, ili i?as relative puraj.

Klaku por vidi

8

9

6. Senkonscio

Senkonscia homo ne povas forte teni ?ultron de alia homo, kiu lin portas.

Klaku por vidi

10

7. Okuloj

Kiam Korben telefonparolas kun Finger, li asertas, ke Leeloo havas bluajn okulojn. Tipa viro, kiu ne povas memorfiksi koloron de okuloj de amata virino wink ?i havas verdajn okulojn.

Klaku por vidi

11

12

8. Monro

Generalo Monro estis hazarde frostigita de Korben. Sed en estonto li aperas en fino de la fimo, ?u tio signifas, ke en fora estonto oni scipovas revenigi homojn al vivo post frostigo?

Klaku por vidi

13

14

9. ?tono

?tonojn el ventro de Plavalaguna Korben elprenas, vestita je ?emizo kun longaj manikoj.  Post kelkaj sekundoj la ?emizo aspektas ne tia sendifekta (?i estas dis?irita). Kio okazis tie?

Klaku por vidi

15

16

10. Ombro

?iu lernejano scias, ke ombro de objekto ne povas fali tiel.  (Konsiderante, ke ni vidas Sunon anta? ni):

Klaku por vidi

17

18

Reklamfilmeto


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Alekso

  Estas superflue publikigi ?i tie torrent-ligilojn. Ser?u en interreto. 😉

 2. Alekso, subteksto estas unika dosiero destinata al difinita ekstrakto (“rip”) de filmo, kaj sinkronigita nur por tiu ekstrakto – kelkfoje funkcias kun kelkaj aliaj anka?. Sed la kvanto de ekstakta?oj de ?i tiu filmo en la torenta reto estas tro granda por penvalori provi el?uti la adekvata por tiu ?i subteksto. Se iu scias kiu estas, mi dankas (FXG, keltz, STiK, KLAXXON…).

 3. Alekso

  Parte vi pravas. Sed malgra? tio mi penos dum sekvonta semajno provi sinkronizi subtekstojn kaj filmon.

 4. La torrent-dosiero trovi?as ?e:

  http://torrage.com/torrent/330407D591CEE0267ED66FBE3912A51AC876C8C6.torrent

  Rapidshare-ligiloj:

  balda? aperos

 5. KienLi

  La kvina elemeto por iPhone

  Torento: http://torrage.com/torrent/78AD743A8239E845F37F67F9D67E340EE4FFE39B.torrent

  Rapidshare: balda? aperos

  Filmo
  Formato: mp4
  Grando: 843 Mb
  Lingvo: la angla
  Subtekstoj: Esperanto fiksitaj!