Verda Filmejo

Marmota tago

10a de Julio 2009

Marmota tago


Priskribo

Origina titolo: Groundhog Day
Lando: Usono
Lingvo: la angla
Jaro: 1993
?enro: Fikcio, Komedio
Re?isoro: Harold Ramis
Geaktoroj: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky, Rick Ducommun, Robin Duke, Marita Geraghty, Angela Paton, Brian Doyle-Murray, Rick Overton
Da?ro: 1:41 h:min
Bu?eto: $ 14 600 000
IMDb: ID 0107048

Priskribo:

Televida moderatoro Phil Connors venas ?iujare en la malgrandan urbeton en ?tato Pensilvanio por celebri Marmotan tagon. Sed ?i-foje la festado ?ajnas esti tro longa. La tempo ?ercis pri li, ?i simple halti?is.
Nun en lia kalendaro ekzistas nur unu dato, la 2a de februaro, de kiu li ne povas forkuri. Sed Phil ne perdas esperon kaj plenforte profitas de komika situacio: anta? si li havas multegon da tempo kaj kvietan anta?videblan estonton.
Ekde nur okazas nenio malbona, sed anka? … io bona ne okazas. La tempkaptito havas nur unu simplan revon, la 3an de februaro….

Interesaj faktoj:

 • Malgra? la aserto de re?isoro Harold Ramis, ke Phil vivis en Marmota tago dum 10 jaroj, anta? ol li forlasis la tempan rondon,  en la filmo estis montritaj nur 34 marmotaj tagoj (oni filmis entute 40 marmotajn tagojn).
 • Dum la tuta tempo de filmado Bill Murray estis mordita de marmoto dufoje.
 • La filmo estis filmita en urbeto Woodstock (?tato Ilinojo) kaj en ?iaj ?iraka?a?oj. En la loko, kie trovi?is flako, kie konstante okazadis la gambo de ?efrolulo, nun staras memortabulo kun surskribo: «?i tien ekstaris Bill Murray».
 • Sonorilturo, de kiu Connors saltas en unu sceno, situas en konstrua?o de loka operejo. La? urba legendo, ekde la momento, kiam de tiu ?i sonorilturo saltis unu junulino, ?ia fantomo konstante lo?as en la konstrua?o.
 • Scenaristo Danny Rubin komence planis, ke la filmo devas komenci?i de la sceno, kiam Phil jam estas en diabla tempa rondo. Kaj la tuta anta?historio estas montrata dum la filmo. Ramis promesis fari tiel, sed poste ?an?is sian opinion.
 • La? la unua versio, ?iuj problemoj de Phil komenci?as pro tio, ke lia ekskoramikino, kiun li senkompate lasis, damnis lin. Sed en postaj redaktoj de scenaro la temo estis eltran?ita.
 • Komence Ramis volis inviti Tom HANKS por rolo de Phil Connors, sed poste opinis Tom «tro bela» por la rolo.
 • Ramis asertis, ke ?iufoje, kiam li penis klarigi la sencon de iu sceno al Murray, la lasta interrompadis lin kaj demandadis: «Vi nur diru al mi — ?u Phil estas bona a? malbona?»
 • Dum lernado de piana ludo Phil ludas “Rapsodion je PAGANINI-temo” de Sergej RA?MANINOV. La sama romantika temo estis uzita en alia fikcia filmo “Somewhere in Time” (1980). La unuaj tu?oj de klavoj dum la unua leciono Bill Murray faras memstare. Ne sciante muzikteorion, li trovis la ta?gan melodion per a?skulto.
 • Bill Murray kaj Harold Ramis havis honoron esti Honoraj Mar?aloj en unu el Marmotaj tagoj en  Punxsutawney.
 • Gaja kanto «Meteorologo» («Weatherman»), kiu randigas la filmon, estis komponita de Harold Ramis kaj George Fenton.
 • Filmado de sceno, kiam kolera Phil frakasas vekhorlo?on, okazis ne la? plano: post bato de Murray vekhorlo?o nur ricevis malgrandan fendon, do la filmad-teamo batis la vekhorlo?on per martelo. Malgra? tio (kaj tio eniris la filmon) vekhorlo?a muziko funkciis plu.
 • La su?eto de “Marmota tago” similas al alia filmo «12:01 PM», anka? filmita en la jaro 1993,  kio estis ka?zo por 6 monata ju?procezo.

Marmotoj

Phil el Punxsutawney

Marmoto lo?anta en Meleagra monteto en urbeto Punxsutawney, Pensilvanio estas la plej unua oficiala meteologia marmoto. Festivalo okazas ekde la jaro 1887.  ?uste tiu urbeto i?is fama en la tuta mondo post la fimo “Marmota tago”.

Willy el Wiarton

La plej fama kanada meteologia marmoto lo?as en la vila?o Wiarton en provinco Ontario, oma?e de kiu okazas ?iu-jara festivalo.

Chuck el zoo de Staten Island en Novjorko

Chuck estas oficiala meteologia marmoto en Novjorko. ?i lo?as en zoo sur insulo de Staten Island. ?iu-jare la 2-an de februaro je la 7a kaj 30 minutoj ?i donas sian prognozon. Tiun ceremonion ?eestas la urbestro.

Filmeraroj

 • Reale la 2-an de februaro en Punxsutawney suno levi?as ne pli frue ol je la 7:25, do je la 6:00 estas ankora? malhele.
 • Truo de fama marmoto en vera Punxsutawney trovi?as en rando de la urbo, sed ne en la centro.
 • Kiam dum la unua ripeto de Marmota tago Phil eliras el la hotelo eksteren, li tenas kafon en la mano sen gantoj. Sed en la sekva sceno li tenas la kafon jam en gantoj.
 • Kiam a?to de Phil kun marmota falas sur de deklivo en minejon, estas klare videble, ke la a?ton neniu stiras.

Reklamfilmeto


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Alekso

  La rapidshare-ligilo:

  balda? aperos

  Video:
  Formato: AVI
  Lingvo: la angla
  Grando: 845 Mb

  La torrent-dosiero trovi?as ?e:

  http://torrage.com/torrent/E697A6B9C8E160C12F4671C67F085FD9A5CB4053.torrent

  Karaj, estu disdonantaj per via torrent-kliento, nur tiel ni povas disdoni kaj afi?i novajn filmojn.

 2. KienLi

  Estu la video dedi?ita al (kaj donaco por) ege interesa, voja?ema mondcivitano Benny Lewis (konata kiel irishpolyglot) http://www.irishpolyglot.com/eo/
  Hodia? li havas naski?tagon! Gratulojn!

 3. La vivo preparas por ni surprizojn. Evidenti?is (okazas ?e fu?uloj), ke formatoj utf-8 kaj unikodo ne estas la samaj. Ne ?iuj el menciitaj de ni ludiloj akceptas utf-8.

  Do, karaj, mi petas vian pardonon kaj konsolas el?uti de la retejo nun ?ustajn subtekstojn por viaj filmludiloj.
  Simple el?utu!

 4. Beda?rinde mi ne sukcesis trovi aliajn .srt kun bona ?apeleto por miaj aparatoj =(. BSplayer, dvdconverter kaj aliaj same fu?as dum la legado.

 5. ?u legiloj ne montras ?apelojn? Miaj BSPlayer kaj VLC Player bonorde montras ?apelojn de tiu ?i filmo.

 6. El?utu .srt-dosieron de tiu ?i retejo.