Verda Filmejo

Planlingvo: la filmo. DVD-prezento.

20a de Marto 2011

Planlingvo: la filmo. DVD-prezento.


Hodia? mi ?atus prezenti rezulton de nia informa kampanjo por monkolektado “Conlang: the movie”.

En aprilo 2010 venis nova?o, ke aperis mallonga ludfilmeto pri planlingvoj kaj amo, kie Esperanto rolas ne la lastan rolon. Unu el roluloj estas agresiva esperantisto.  En oktobro la kreantoj okazigis monkolektan kampanjon por kolekti monon kaj pagi sindikatojn kaj por la muziko. Multaj esperantistoj ree?is dank’ al tio, ke ni organizis informan kampanjon. ?io ne eblis sen iniciato de Chuck Smith, kiu tradukis subtekstojn en Esperanto por tiu ?i filmeto. La filmeto jam estis kelkfoje prezentita en Esperantujo: dum Esperanto-Kongreso en Usono, dum Malferma Tago en UEA kaj en Berlina Esperanto-domo. Mi esperas, ke ni povus prezenti la filmeton dum preparata Kinofestivalo.

Nun mi ?atus rakonti iom pri la DVD-o, kiu i?is rezulto kaj danko de organizantoj al tiuj, kiuj subtenis la projekton.

Post senpacienca atendado mi finfine ricevis filman afi?on kaj DVD-on.Conlang: The Movie -- Poster

Kiel aspektas filma afi?o vi povas vidi en la foto de Steven Brewer. La fimafi?o estas subskribita de re?isorino Marta Masferrer.

La DVD enhavas sekvajn erojn:

 • la mallongan 15-minutan filmon “Conlang: the movie”
 • la saman filmon kun subtekstoj en Esperanto
 • intervjuon kun re?isorino Marta Masferrer kaj scenaristo kaj produktanto Baldvin Kari
 • intervjuon kun kreanto de planlingvo USCANIV Kari Emil Helgason
 • provfilmetan scenon de “Conlang” en paralela universo (filmado en alta lernejo)
 • filmeton kun komenta sontrako far 3 ?efaj geaktoroj
 • fotojn de malanta? filmado

(Bildoj klakeblaj)

Tiel aspektas la ?efa menuo:

Konati?u, tiu estas kreanto de planlingvo USKANIV Kari Emil Helgason:

Jen dankvortoj al Chuck Smith kaj mi en posttitoloj:

Kaj dankvortoj al organizoj, kiuj subtenis la filmeton anka? en posttitoloj:

Kaj sur kovrilo de DVD estas menciindaj pli multe da E-organizoj:

Menciindas kelkaj teknikaj fu?oj:

La subtekstoj ne estas centritaj

Kelkaj subtekstoj enhavas streketon komence, kiam ne temas pri indiko de diversaj roluloj en unu ekrano. Tio estas kutima eraro de komencantaj subtekstofarantoj.

Pli grava estas eraro la sekva. Kiam oni produktis DVD-on, ili ne pripensis, ke en la mondo ekzistas ne nur lar?aj ekranoj (wide screen), sed anka? kutimaj kun proporcio 4:3 (kiel ekzemple la mia). Do, kiam oni enmetas subtekstojn, oni kutime konsideras tion kaj la profesiaj programoj montras zonojn senda?eraj por enmeti subtekstojn. La solvo estas disdividi subtekstojn en du liniojn.

Krom tio, la fina kanto, kiu la? mia informo estis speciale verkita kaj plenumita por tiu ?i DVD-o, ne funkcias (estas silento) en versio de filmeto kun subtekstoj en Esperanto, kiam mi ludigas la DVD-on per mia DVD-ludilo. Kiam mi ludigas la version de filmeto kun E-subtekstoj per komputilo, ?i funkcias. Interese, ?u estas fu?o de DVD a? de mia DVD-ludilo?

Resumo

Entute estas bona filmeto, kun tre ?arma historio. Mi persone sentas, ke la filmeto estas farita de komecantaj filmofarantoj, sed ili havas bonan estonton. La traduko en Esperanton far Chuck Smith estas vere lerta.

Se vi ?atus spekti la filmeton, venu al TAKE en San-Pa?lo, Brazilo.  A?  a?etu DVD-on ?e oficiala retejo de filmeto: http://conlangthemovie.com konta? 20 dolaroj po DVD-o a? 30 dolaroj por DVD-o kaj filma afi?o. Tie vi ankora?foje vidos E-organizojn, kiuj subtenis la projekton informe.

Krom tio, la DVD “Conlang: the movie” aperis en Libroservo de UEA: http://katalogo.uea.org/?inf=8579.


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. La fu?o pri kiu ne aperas lasta kanto kiam ?altas E-subtekstoj temas pri “infana” fu?o (kiel la aliaj por subtekstoj) ?e la kreado de la DVD.

 2. KienLi

  Ne ekzistas infanaj kaj neinfanaj fu?oj, ekzistas fu?oj pro malprofesieco kaj manko de sperto.

 3. ?uste tiujn mi nomas “infanajn” =P

 4. KienLi

  Pardonu, okazis miskompreno. Kiam en la rusa oni nomas ion “infana”, tiam oni opinias tion malgranda, negrava, neatentinda, neserioza, forgesinda. 😉

 5. Eble en Brazilo ?i havas la saman sencon, sed mi tro lacas kaj dormemas. Do eble mi faris “infanan” konfuzon. =)

 6. brilanto

  ?u UEA renomu sian retejon nun al esperanto.net kaj ricevos procenta?ojn.. ? 🙂