Verda Filmejo

Senmova

26a de Oktobro 2010

Senmova


Origina titolo: Senmova
Lando: Turkio
Lingvo: Esperanto
Jaro: 2010
?enro: Mallonga, dramo
Re?isoro: Tugce Sen
Geaktoroj: Saadet Isil Aksoy, Derya Durmaz, Murat Serezli
Da?ro: 14 min.
Oficiala pa?aro: http://www.tugcesen.com/

Priskribo:

La historio pri du amikinoj, unu politikema aktivulo Ismene kaj unu nepolitikema kaj naiva Effie… ?io okazas en dan?era totalisma re?imo en sentempa epoko, kiam ?iu parolas Esperanton. Ni estas liberaj elekti, ?u i?i aktivulo a? ne, sed ?u ni povas determini la konsekvencojn de tiu elekto?

Ismene, kiu planas partopreni en anarkisma operacio, insistas pri tio, ke Effie iru kun ?i. Effie tamen respondas, ke ?i pli volonte helpos al sia avinjo. La polico ser?as Ismene. Effie refuzas malkovri al polico, kie trovi?as Ismene, kaj pro tio mem estas arestata kiel kunlaboranto. La plej granda defendanto de la lando, detektivo Koralo pridemandas ?in. Pensante nur pri unu cigaredo kaj trankvile atendante sian mortkondamnon, Effie ne scias, kiu terura surprizo atendas ?in.

La tuta filmeto:

?e Vimeo

A? ?e YouTube:

Sontrako kun la vortoj

Pietro von Herts produktis belajn kovrilon kaj disk-alglua?on por la DVD Senmova:

El?uti: Kovrilo por DVD (3,61 Mb.)

El?uti: DVD-alglua?o (450 kB)

El?uti: subtekstojn (Unikodo)

El?uti: filmeton en .AVI (XviD) 63 MO

El?uti: videon kun sontrako por Senmova+vortojn


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Kiel vi malkovris tiun ?i filmon?
  Videble la aktoroj estas papagoj, malgra? tio, la parolado e? sufi?e bone kompreneblas.

  Tre belas la fotografio, tamen la historio fokusas tro cigaredon, kiun mi tre mal?atas, e? ?ajnas reklamo. =P

  Bonege ke oni uzis Esperanton!

 2. KienLi

  Mi ekvidis la mencion pri la filmeto en Facebook kaj tuj tradukis la priskribon kaj post apero ?i tie la filmon jam reklamis en multaj lokoj.

  Anka? mi miris, ke la kvalito kaj la ideo estas mirindaj. Oni povas vidi, ke laboris fakulo (minimume pri fotografio, sed ne pri Esperanto 😉 )

  Tamen e? Esperanto ne estas tiom malbona, kiel oni povus atendi de ne-esperantistoj.

  E? la cigaredoj estis bone filmitaj 😉 (malgra? anka? mia mal?ato de ili)

 3. Lajz

  @Kienli
  Scivole… ?u pretas esperanta teksto por la filmeto?

 4. KienLi

  Mi devas konfesi, ke pri E-subtekstoj por tiu ?i filmo mi ne pensis. Kaj vi donis bonan ideon.

  Mi foje forgesas, ke ekzemple subtekstoj estas uzataj ne nur de esperantistoj, kiuj ?atus kompreni la paroladojn en la fremda lingvo, sed anka? de esperantistoj surdamutaj.

  Interesas min la demando, ?u multaj surdamutaj esperantistoj vizitas la Verdan Filmejon?

 5. Lajz

  La fakto estas, ke mi demandis pro mia duonbona kompreno per a?skultado. 😛 Mi povas kompreni mallongajn frazojn kaj vortojn, sed longa?o al mi iom malfacilas. Mi ne estas vere surdamuta sed ja tio anka? helpegos ilin!

  Kutime, ?u vi a?skultas la interparolon kaj faras la subtekston vi mem? Mi tre ?ojos se estos tia teksto por tiu ?i mirinda filmeto.

 6. Tony Sar

  Malgranda sed interesa, precipe por la esperantistaro.

 7. Ulo

  Nur malgrandan demandon mi havas: ?u vi scias ?u estas altkvalita kopio de la kurtfilmo ie ajn rete? Mi jam spektis la JuTuban version (kaj la Vimean) sed ?atus havi el?uteblan version se tio eblas. Anta?dankon!

 8. KienLi

  Ankau mi serchis altkvalitan version. Dume malsukcese. Se mi trovos ghin, mi publikigos informojn chi tie.

 9. Ulo

  Mojose! Mi rekontrolos tiun ?i spacon de tempo al tempo!