Verda Filmejo

Utopio en kvar movimentoj

17a de Majo 2010

Utopio en kvar movimentoj


La eltira?o nun subtekstigita.

Priskribo

Origina titolo: Utopia in Four Movements
Lando: Usono
Lingvo: la angla
Jaro: 2010
?enro: Dokumenta
Re?isoro: David Cerf, Sam Green
Geaktoroj: Rolis interalie: Peter Bal??, vo?o de Humphrey Tonkin kaj aliaj esperantistoj
Da?ro: 1:15 h:min
Oficiala pa?aro: http://utopiainfourmovements.com
IMDb: ID 1568930

Priskribo:

En la usona filmfestivalo Sundance okazis fine de januaro la premiero de la filmo “Utopia in four movements” de re?isoro Sam Green. La titolo de la filmo (“Utopio en kvar movimentoj” a? “Utopio en kvar movadoj”) referencas al la tradicia konstruo de simfonio kaj al sociaj movadoj. Unu el la movadoj estas la esperantista, kiun Sam Green observis kaj filmis i.a. en kongreso de la usona landa asocio ELNA kaj en la Universalaj Kongresoj en Florenco, Jokohamo kaj Roterdamo. La nuna tempo estas la? Green malamika al utopioj, sed malgra? tio diversaj idealistoj plu persistas, ne perdante siajn idealojn, kaj la simpatio de la re?isoro estas ?e ili.

Sam Green estas renoma kinisto, kies dokumenta filmo “The Weather Underground” (2003) pri la tiunoma radikala usona movado en la 60-aj kaj 70-aj jaroj estis nomumita por Oskaro. Multaj esperantistoj helpis al Green en diversaj stadioj de la esti?o de lia nova verko. Li ricevis asiston i.a. de ELNA kaj ESF. La Centran Oficejon de UEA li unuafoje kontaktis fine de 2005. Dum la Internacia Filmfestivalo de Roterdamo en januaro 2006, en kies programo estis unu el liaj filmoj, Green vizitis la Centran Oficejon por esplori en la Biblioteko Hodler kaj por prepari ?eeston de sia skipo en Universalaj Kongresoj. (la? gk de UEA)

Jen komento de Neil Blonstein en forumo “Reago”:

Kelk mil homoj, multaj spertuloj pri filmoj, jam vidis la novan profesian filmon pri Esperanto kaj idealismo pli ?enerale (kaj miloj pli legis pri ?i). Jen kelk-minuta eltran?a?o/eltira?o, kiun mi vidis nur hodia?, kun granda eksciti?o.

Eble jam venis la tempon danki Sam Green, la re?isoro. Mi jam korespondis kun li plurfoje. En mia lasta koresponda?o kun Sam, li informis ke post la famaj kaj jamaj film-festivaloj en Sundance kaj San Francisko li esperas ke miloj de Novjorkanoj venos vidi ?in. Ne formala kontrakto estis konsentita por The Kitchen, spektalejo en Novjorko, por Oktobro 2010.

Sam Green estas alte premiita dokumentisto. Li produktis la filmon, Utopia in Four Movements kun pluraj subvencioj, i.a. kun subteno kaj kontakto kun Humphrey Tonkin kaj Esperantic Studies Foundation. (www.esperantic.org)

Sincere, Nejl

Anta?filmeto

La eltira?o de la filmo estis subtekstigita kaj al?utita al YouTube, sed la re?isoro de la filmo petis forigi la eltira?on.

Transskribo: Jason Castle
Esperantigo: Frederico Jos? Andries Lopes
Subtekstigado kaj redaktado: Aleksander Osincev (KienLi)


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. KienLi

  Mi ser?as helpanton, kiu povus subtekstigi la 15-minutan eltira?on.

 2. Tony Sar

  Tre bona kaj kompleta priskribo pri la filmo kaj ?ia historio koncerne la esperantan parton. Mi ?uis tiun ?i donaceton de Verda Filmejo. ?u ?i estas la tuta esperanta ero de la filmo a? nur parto de alia pli ampleksa “movado”?

 3. Mi ne certas pri tio, ke la montrita en tiu ?i eltira?o E-parto estas kompleta. ?ajnas, ke ?i iom pli longas, ka la prezento da?ras pli ol 1 horo.

  Balda? vi ekvidos tiun ?i filmeton kun E-subtekstoj.

 4. Tony Sar

  Dankon pro via afabla tuja respondo.

 5. KienLi

  Hahaha, suprizigis min multvorta rolo kun profunda senco de Peter Bal??. 😉

 6. Mi ?atus aparte danki Jason Castle pro transskribado de video en la anglan kaj Frederico Jos? Andries Lopes pro esperantigo.

 7. brilanto

  Eble interesos vin sekva ligilo al Libera Folio:
  http://www.liberafolio.org/2010/filmo-pri-utopio-ignoras-la-realan-esperantujon

  ..

 8. Jos? Antonio Vergara

  Mi tre shatis la prezentadon far Sam Green kaj arde esperas baldau spekti la plenan filmon.

  Mi miras ke iuj en Esperantujo tuj ekkritikis ghin sufiche akre, nur surbaze de tiu chi eltirajho. Ili atribuas al la reghisoro la emon ridindige montri Esperanton kiel mortintan utopion, dum li intence neglektus ghian hodiauan pluekzist(et)on. Mi verkos mallongan artikolon responde al tiu bedaurinda kaj tro frua kaj unuflanka pritakso, kiu espereble legeblos en Libera Folio.

  Dankon pro la publikigo, esperantigo kaj substekstigo. Mi proponus malgrandan shanghon por traduki la jenan frazon : “as a young man, Zamenhof came to believe that language was at the root of the town’s problems”. Anstatau “…ke lingvo estis enradikikita en la problemoj de la urbo…”, eble iom pli ghuste estus “… ke lingvo rolis che la bazo de la problemoj de la urbo…”

  Jos? Antonio
  Chilo, Sudameriko

 9. KienLi

  Dankon, Jos?, pro via opinio.

  Anka? mi ne opinias la filmon malbona. Certe ?i estas ne poresperanta kaj ne reprezentas la aktualan staton de E-movado kaj Eo. Sed ?i estas bona spegulo por ni. ?i helpas kompreni la bildon, kiujn havas eksteruloj.

  Dankon pro via korekto de la lingva?o. Beda?rinde mi ne povas facile ?an?i la subtekstojn, ?ar ili estas fiksitaj. Sed se mi iam republigikos ?in, mi tutcerte ?an?os la tekston. Via frazo ?ajnas pli trafa, sed anka? la ekzistanta ne tro mensogas.

 10. La filmo ne donas aspekton de moderneco rilate Esperanto.

  Mi mem kontaktis Sam Green por peti ke li menciu la lingvan problemon nunan en la Europa Parlamento. Tamen, li ne respondis.

 11. la cxehxa komencanto

  Nur la angla lingvo por la tuta mondo, tio estas utopio kaj terure estonto

 12. KienLi

  La eltira?o de la filmo estis subtekstigita kaj al?utita al YouTube, sed la re?isoro de la filmo petis forigi la eltira?on.

 13. Kion li argumentis por la forigo de la subtekstigita eltira?o de la filmo?

 14. KienLi

  Sam diris, ke li neniam intencis publikigi la eltira?on en iu videogastiga servo, ke vimea video estis sekurigita per pasvorto, kaj li ne komprenas, kial malfunkciis la protekto. Kaj li komprenas, ke traduki kaj subtekstigi la eltira?on postulis certajn penojn kaj laboron.

  Pri kio mi skribis al li esperante, ke mi forigas la videon, ?ar li petis pri tio kaj mi ne povas subteni lian opinion pri tio, ke Esperanto estas utopio, kvankam la stilo de la video ?ajnas al mi interesa kaj atentokapta. Kaj mi skribis pri tio, ke kiam li la sekvan fojon ricevos financan subtenon de ES, li povus peni prezenti la modernan staton de E-movado pli adekvate.

 15. Surprizis min rigardi la kina?on de Zamenhof mem. Kiel akiri tiun filmeton kaj disdoni a? publikigi ?in?

 16. Anka? min surprizis la fakto. Sed probable Sam Green uzis arkivajn videojn, faritaj dum UK en Barcelono en 1909.
  Mi ne scias, kie oni povas trovi tiun videon. Eble ?in havas Biblioteko Hector Hodler de UEA.

  Interalie, Arkivo de UEA havas filmojn, kiuj povas malaperi pro tio, ?ar ili estas registritaj sur bendoj, kiuj tre rapide malnovi?as. ?ajne, jam necesas savi ilin.