Verda Filmejo

24/50

21a de Januaro 2010

24/50


Mi gratulas vin, karaj vizitantoj kaj teamanoj de Verda Filmejo, pro tio, ke hodia? en la retejo aperis la 50-a filmo.

Kion tio signifas?

Tio signifas, ke ni multe laboris dum 7 monatoj, ke multaj interesaj  homoj ali?is al la Verda Filmejo kaj ne nur por ?ui la mondan filmarton, sed anka? por krei proprajn tradukojn de filmoj.

Finsemajne ni atingos la belan ciferon je 10 000 vizitantoj kaj 37 000 montritaj pa?oj. (La? statistiko de Google Analytics)

Kaj mi malka?as sekreton: ankora? 50 filmoj atendas sian aperon en Verda Filmejo.

(Ili nur devas esti redaktataj. Mi invitas a?torojn)

Anka? hodia?, la 21-an de januaro, mi festas mian naski?tagon. Do, la bela cifero estas donaco anka? por mi.

Okaze de tiu malgranda festo, mi organizas AKCIONON:

Ideo: Mi NE ?atas ricevi donacojn, sed mi aktive donacas en mia naski?tago. Mi ?atus, ke vi sekvu la ekzemplo hodia?. (Ekzemple, al vi mi donacis la filmon “Kazaroza”, kiun mi tradukis ankora? somere, sed mankis tempo por finredakti.)

Ago: Por fari agrabla?on por mi (nur se vi tion volas), vi donacu al via amiko, konato, samklubano, kiu parolas Esperanton iun filmon el Verda Filmejo.

1. Prenu DVD-on;

2. Registru ?in kun iu filmo el Verda Filmejo, kiun vi persone opinias spektinda;

3. Donacu ?in al via E-amiko.

4. Skribu en la komentoj, ke vi donacis. (Poste ni kalkulos, kiom da homoj i?is pli feli?aj la 21-an de januaro kaj post ?i)

(En la kazo, se en via lo?loko mankas aliaj esperantistoj, elektu filmon, kie oni nur malmulte parolas, ekz. Printempo, Somero…, Triopo de Belleville kaj donacu ?in.)

Sciu, ke ?iuj filmoj en Verda Filmejo ne estas farataj komerce, ili estas farataj nur por la disvastigo kaj propagando de la internacia lingvo Esperanto.

[poll id=”10″]

Aleksander Osincev

kunordiganto


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Feli?an Naski?tagon!
  kaj
  DANKON!
  pro
  VERDA FILMEJO

 2. KienLi

  Ni kreas la Verdan Filmejon kune, ?iuj partoprenantoj. Mi persone nur kreas kondi?ojn por aliaj esperantistoj kunlaboru kaj uzu la lingvon kiel veran lingvon.

  Dankon pro viaj bondeziroj 😉

 3. Saluton el Meksiko, Feli?an Naski?tagon!, vi ?iuj faras mirindan laboron. Mi jam el?utis du filmojn kaj tre ?atis ilin. Mi nur volas diri ke RapidShare-n ne ?atas mi, sed estas mia persona opinio; mi iomete frustri?as ?ar oni devas atendi longe por el?uti la dosierojn, ?i havas el?uto-limojn kaj ?i ne permesas el?uti multajn filmojn samtempe. Mi rekomedas http://www.mediafire.com-n.

  Dankon pro la filmoj 🙂

 4. KienLi

  Baldaux mi rakontos al cxiuj, kiel eblas elsxuti de Rapidshare kaj ne atendi tre multe kaj ne zorgi pri cxiu parto de la arkivo.

  Dankon al vi pro bonaj vortoj.

  Interalie, se iu sxatas krei “spegulon” de filmoj, aperantaj cxe Verda Filmejo, tiu estas bonvena publikigi ligilojn en la komentoj.

 5. Mi ne spertas pri speguloj. Mi havas ?iujn verfilmejajn filmojn en mia komputilo sedmi ne scias kiel publikigi la ligilon. ?u vi povas klarigi la aferon?

 6. Spegulo estas la sama dosiero, sed en alia loko.

  Temas pri senpagaj dosier-gastigejoj, kiel rapidshare.com. kie oni povas konservi la dosierojn por el?uto de aliaj homoj.

  Mi ekzemple uzas Rapidshare.com pro ?ia al?ut-servo kaj ke mi povas fari ar?iv-liston.

  Sed ekzistas multaj aliaj servoj, ekzemple http://www.mediafire.com

 7. Dankon pro la respondo. Tamen mi havas demandon ?ar mi tute ne spertas pri tio: ?u ne eblas havi le?ajn problemon se mi al?utas filmojn al mediafire? ?u vi konas kion la le?o diras pri tio en EU kaj en Hispanio/Katalunio?

 8. Tony Sar

  Okaze de via naskighotago, mi volas deziri al vi sanon kaj prosperon dum ankora? multaj pliaj jaroj.

 9. Dankon, Tony.

 10. Mi donacis jenajn filmojn: Mia Najbaro Totoro, Printempo, Somero…, Animacia Kolekto-2 kaj La pedala?to.

 11. KienLi

  Dankon, Joan. Bonan elekton vi faris.

  Kio koncernas la al?uton de dosieroj al mediafire en Hispanio, mi preska? certas, ke tio estas kontra?le?a, samkiel en EU.

 12. Mistera Ulo

  Saluton KienLi,

  Unue, mi volus danki vin pro la mirinda retejo kiun vi kreis cxi tie! Due, mi miras cxu eblus meti la liston de filmoj kiuj atendas siajn aperon en Verda Filmejo ie je la retejo? Mi pripensas pri kelke da filmoj kiujn eble mi tradukos sed mi ne volas eki je filmo kiu estas jam preta kaj nur bezonas esti redaktata.

  Dankon denove pro via bonega laboro!

 13. KienLi

  Nedankinde, sed kontribuinde 😉

  La ideo pri la listo de aperontaj filmoj estas realigebla. Fakte tiu listo certe jam ekzistas, sed necesas prilabori ?in kaj enmeti en la retejon.

 14. KienLi

  Por tiuj, kiuj havas problemojn kun Rapidshare, bv. legi la temon en la forumo: http://filmoj.net/forumo/topic.php?id=17

 15. Anta?hiera? okazis retbabilado, en Madridiario, kun la prezidanto de AI (Asssociaci?n de Internautas – Asocio de Retuzantoj), Victor Domingo (http://www.madridiario.es/victor-domingo/413/chat.html) pri la “Ley Sinde” – hispana le?o kontra? reta dosier-inter?an?o.
  Mi partoprenis ?in la? jena interveno:
  ——————————————————————————-
  Mi estas esperantisto kaj okazas ke grupo de esperantistoj de alia lando kreis retejon enhavante originalversiajn filmojn subtitolitaj en esperanto. Oni povas el?uti ilin per P2P a? el dosier-serviloj. La kreintoj de la retejo petas nin ke ni, krom esti maksimuman tempon konektitaj per samtavola inter?an?o (P2P), ni kreu spegulojn en aliaj serviloj kiel mediafire, megaupload, rapidshare, ktp. Mi havas du demandojn:

  1) ??u mi elmetas min al iu polica dan?ero pro le?a malobservo uzante P2P?

  2) ??u mi elmetas min al iu polica dan?ero pro le?a malobservo se mi al?utas la filmojn en iun servilon kiel la menciitaj?
  ——————————————————————————-
  Respondo de Victor Domingo.

  Pro uzi la p2p ni devas nenion timi, e? se ni, sen-profit-avide, inter?an?as dosierojn kun a?tor-rajtoj. Se iu retejo enhavas dosierojn kun ne rajtigitaj a?tor-rajtoj, jes. Alia afero estas ke tiu retejo nur enhavu ligojn al la dosieroj p2p.
  ——————————————————————————–
  Mi transskribas las aferon cele al ebla helpo.

 16. Dankon, Joan.

  preska? la samon mi scias. Sed ?i tie estas valoraj kelakj momentoj:
  a) ke ni uzas la dosierojn senprofite
  b) la retejo ekhavas nur ligilojn, sed ne dosierojn.