Verda Filmejo

Dek minutojn pli a?a

2a de Junio 2010

Dek minutojn pli a?a


Priskribo

Origina titolo: Vec?ks par 10 min?t?m
Lando: Sovetunio
Lingvo: la latva
Jaro: 1978
?enro: Dokumenta
Re?isoro: Herz Frank
Da?ro: 10 min
IMDb: ID 1018920

Priskribo:

Historio de la dokumenta kino de la 20-a jarcento estus alia, se en ?i ne estus la filmoj de Herz Frank. Senduba ?efverko de la majstro, farita kune kun dis?iplo – Juris Podnieks, kaj tuj farinta lin klasikulo, kinoversa?o “Dek minutojn pli a?a”. Per unu fragmento, sen ajna muntado, la re?isoro fiksis sur la filmbendo malgrandan la? tempo kaj grandegan la? enhavo parton da animaj traviva?oj de infano. La tuta nia atento estas koncentrita sur la viza?o de knabeto, observanta nevideblan por ni spektaklon en pupa teatro. Kiom da emocioj en liaj okuloj! Komence – indiferenco, poste – scivolemo, io serioze tu?is lin, kunsentado, gajo, poste – angoro, timo, teruro, kaj, fine, ?oja facili?o – la bono venkis… La knabeto travivis tiom da emocioj sur ekrano, ke anta? okuloj de spektantoj li fari?is nova personeco.

?i tiu filmo siatempe ravis multajn agnoskitajn majstrojn de kinematografo, kaj post multaj jaroj Wim Wenders proponis al siaj kolegoj en diversaj landoj de la mondo ripeti la ideon de la re?isoroj el Rigo, kunmetite almanakon el 10-minutaj filmetoj – tiel aperis “La trumpeto” kaj “La violon?elo”.

Fonto: Priskribo de la filmo ?e Woodash.ru.

P.S. Reta versio de la filmo, kiun vi povas atingi klakinte la afi?on, estas diferenca. Titoloj en ?i estas en la rusa lingvo, kvalito de bildo estas pli bona. Notindas, ke anta? komenco de la filmo mem aperas titolo “Fabelo pri bono kaj malbono”.

Subtekstoj

Subtekstoj ne estas bezonataj.


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj: