Verda Filmejo

Internacia Konkurso por Filmetoj

3a de Aprilo 2010

Internacia Konkurso por Filmetoj


Por transdono kaj publikigo :

Unua IKoFo : Internacia Konkurso por Filmetoj

Karaj geamikoj,

La Esperanto-asocio en Sainte Foy la Grande (Francio), unuafoje organizas IkoFo-n,

Internacian Konkurson por Filmetoj (1 ?is 15 minutojn longaj). ?i celas reliefigon de tiu arto en Esperanto tra la mondo.

Limdato por kandidati?o : 10-a de majo 2010

Kondi?oj:

– La filmetoj, nepre en Esperanto (originale a? tradukite), povas da?ri 1 ?is 15 minutojn.

– La bildkvalito devas esti sufi?a por lar?a ekrano (filmado per po?telefono ?enerale ne tre bone ta?gas).

– Ili povas aparteni al unu a? pluraj jenaj kategorioj : aktuala?oj, (mem)biografio, dokumentario, dublado en Esperanto, fikcio, intervjuo, memprezento, muziko, porinfana filmo, teatra?o, movbildoj (?iaspecaj : desegnita a?/kaj komputila filmo, ktp), varbado, ktp

Estos pritaksataj : filmado, scenario, dialogoj, lingvo, prononcado, scenigo, aktorado, muziko, sonbendo, kreemo, ktp

La filmojn la a?toroj sendu per KD a? per la interreto. Filmojn la ?urio povas anka? elekti sur la interreto per Ipernity, la Fabskatolo, Wideo, Youtube, Dailymotion, ktp. Prefere sendu altkvalitan version, ?ar ?i estu la?eble spektebla sur granda ekrano, sed tiu kriterio ne estos nepra kondi?o.

Prezento okazos la 15an de majo 2010.

La rezultojn oni anoncos en junio 2010 sur la interreto kaj per gazetoj. La premioj estos ?efe simbolaj.

Por kandidati?i, necesas sendi filmon anta? la 10a de majo, kun siaj kompletaj po?tadreso, retadreso, nomo, a?o, kaj mallonga biografio (maksimume unu pa?on longa). Kandidatojn oni anka? povas elekti per la interreto.

Adreso de la ?urio :

IKoFo
co/ MH Desert
13 les goulards
33220 St Avit-St Nazaire
Francio
tel 33 (0) 557 462 891
retadreso : ikofo [?e] orange.fr


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj: