Verda Filmejo

Pliaj sekretoj

13a de Januaro 2010

Pliaj sekretoj


?uste kiam la Verda Filmejo kvaza? ekdormas, la afi?oj aperas malpli akurate ol kutime, ?uste tiam vi povas komenci anta??ui. Anta??ui aperon de io tre interesa. Nenio pli interesa ol novaj, fre?aj ?us esperantigitaj filmoj povas aperi ?i tie. Kaj certe ili aperos. Sed aperos ne pli frue ol ili maturi?os. Kvaza? kreskanta pomo ili prenas utilajn elementojn el la ?irka?a medio, ili ?uas atendon de prizorgantoj por fine, dum rikolta sezono prezenti sin por la homoj aromplenaj kaj belaj.

Samtiel la teamo de Verda Filmejo, homoj, kies pasio estas filmarto, kaj ?ia prizorganto preparas filmojn ?is ili maturi?os, do atindos la koncernan kvaliton.

Samtempe nun estas tradukataj, redaktataj kaj prilaborataj kvin novaj filmoj en kvar lingvoj.

La? nova kvalita koncepto de Verda Filmejo ni penos plialtigi la kvaliton de tradukoj per aldona redaktado, korektado kaj provlegado. ?uste la kunordigado de ?iuj fazoj de preparado foje delogos min de la akurata afi?ado de filmoj kaj nova?oj.

Iom post iom aperas helpantoj, kiu deklaras sin pretaj por diversaj farinda?oj. Sed ni da?re bezonas interesitajn:

  1. tradukantojn
  2. redaktantojn
  3. provlegantojn kaj korektantojn
  4. aspektigistojn (por, ekzemple, kompili DVD-kovrilojn a? logon de la Verda Filmejo 😉 )
  5. dublistojn

Vi apartenos al la teamo de filmo?atantoj, agemaj kaj kreemaj homoj, kiuj strebas komunan ideon de senlima filmarto.

Funkcioj de:

Tradukanto

(?i tie mi evitas la vorton “tradukisto”, kiu enhavas la sencon “profesiulo”)

La kvanto de tradukantoj por unu filmo povas esti de unu ?is miliono (dank’ al komuna tradukejo “La Ponto”). Oni tradukas la subtekstojn el la alia lingvo en Esperanton. ?i tie okazas la vera ?uo pri ser?o de ?usta a? pli konvena ekvivalento en la lingvo internacia. Oni povas konsulti diversajn vortarojn kaj faklibrojn, demandi fakulojn kaj fari komparojn kun tradukoj en aliajn lingvojn.

Redaktanto

Kutime unu persono, kiu posedas la originalan lingvon kaj Esperanton en bona nivelo,  faras multajn ?an?ojn en la traduko por ?ustigi frazojn, mallongigi ilin, korektas misskribojn kaj gramatikajn erarojn. Provleganto revizias subtekstojn por formi el ili unustilan tekston.

Teknika redaktanto korektas la tempoindikojn kaj sinkronigon de la paroloj kaj subtekstoj, atentas pri ?usta da?ro de subtekstoj, kontrolas ?ustecon de dialogoj, konvertas subtekstojn en diversajn formatojn.

Provleganto

Kutime unu persono (a? kelkaj), prefere ne posedanta(j) la parolantan lingvon de la filmo. La tuta atento estas donita al lasta kosmetika korektado de la stilo kaj eventualaj mistajpoj.

Sekreto

Sekrete mi rakontas al vi, ke jam estas planita la unua plene dublota filmo en Esperanto. Pro tio ni invitas video- kaj sonmuntiston por prilabori la teknikan flankon de la interesega laboro. Se vi havas inter viaj konatoj la koncernan e? amatoran fakulon pri muntado, bonvolu kontaktigi min kun li/?i.

Statistiko

Por scivolemaj vizitantoj mi metis malsupre de la dekstra kolumno de la Verda Filmejo statistikon. ?i montras la aktualan statistikon de unikaj vizitantoj kaj montritaj pa?oj. Tamen por ekcii la veran ?eneralan kvanton de unikaj vizitantoj aldonu 1000 al montrata, kaj 4000 al montritaj pa?oj, ?ar mi ?altis ?i tiun statistikon 5 tagojn post la malfermo de la retejo. (La? statistiko de Google Analytics)

Kuntradukado

Mi da?re invitas vin al kuntradukado: (Se vi volas scii iom pli pli filmoj ser?u en interreto)

La dokumenta filmo Revolution OS rakontas pri GNU, Linukso kaj libera programaro.

La komuna tradukejo trovi?as ?e “La Ponto” http://laponto.esperanto.org.ar/filmo.php?id=194

La subtekstoj estas en la angla, sed haveblas anka? en aliaj lingvoj. Informo en “La Ponto”

Sved-fina filmo pri amikeco, muziko kaj juneco kun la temo pri Esperanto.

La komuna tradukejo trovi?as ?e “La Ponto” http://laponto.esperanto.org.ar/filmo.php?id=58

La subtekstoj estas en la angla, sed haveblas anka? en la finna, sveda, norvega, germana kaj dana ?i tie

Tragika sed esperiga filmo pri trovo de sia seksa orienti?o kaj socia gejfobio. La bonega rolado de Sigourney Weaver.

La komuna tradukejo trovi?as ?e “La Ponto” http://laponto.esperanto.org.ar/filmo.php?id=196

La subtekstoj estas en la angla. Sed ekzistas anka? en aliaj lingvoj ?i tie kaj ?i tie.

En la rusa filmo “Insulo” temas pri pardono de si mem, pri la animaj suferoj kaj ?arma insulo en norda Rusio.

La komuna tradukejo trovi?as en la retejo “Notabenoid” http://notabenoid.com/book/3760/

La subtekstoj estas en la rusa.

Aleksander Osincev

la kunordiganto


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj: