Verda Filmejo

Erinaceto en nebulo

6a de Februaro 2010

Erinaceto en nebulo


Priskribo

Origina titolo: Ёжик в тумане
Lando: Sovetio
Lingvo: la rusa
Jaro: 1975
?enro: Animacio, mallonga, dramo
Re?isoro: Yuriy Norshteyn
Scenaristo: Sergei Kozlov
Geaktoroj: Vo?oj de Vyacheslav Nevinnyy, Mariya Vinogradova, Aleksey Batalov
Da?ro: 0:11 h:min
IMDb: ID 0073099

Priskribo:

Dum vesperoj Erinaceto vizitadis Urseton por kune kalkuli stelojn. Ili sidi?is sur ?tipojn, ?mactrinkis teon, kaj observis la stelplenan ?ielon. ?i pendis super la tegmento, tuj malanta? la fornotubo. Dekstre de la fornotubo estis la steloj de Urseto kaj maldekstre tiuj de Erinaceto.

Premio

En 2003 «Erinaceto en nebulo» estis agnoskita de 140 film-kritikistoj kaj animaciistoj el diversaj landoj kiel la plej bona animacia filmo de ?iuj tempoj kaj popoloj de la mondo en la animacia festivalo “Laputo”, pasinta en Tokio.

Interesaj faktoj

 • En januaro 2009 en Kievo estis instalita monumento de Erinaceto. La korpo estas farita el ligno kaj  pikiloj el ?ra?boj. ?i sidas kun paketo sur alta ?tipo.

(La bildoj estas klakeblaj)

 • Erinaceto en nebulo estas populara anka? en alia parto de la mondo: en oktobro 2009 parodio de tiu filmeto estis uzita por la seriero “Spies Reminiscent of Us” de usona animacia serio “Family Guy”.

 • La parodio de la filmeto aperis anka? en rusia animacia serio “Viglobetoj

 • En YouTube ekzistas anta?filmeto farita en la ?enro de hororo:

 • Multaj vidas en la “Erinaceto en nebulo” anka? asociojn kun aliaj filmoj:

 • Erinaceto aperas anka? en tre nekutimaj lokoj:

Recenzo

En tiu ?i animacia filmeto mankas klasika formo de rakonto, do la voja?o de Erinaceto ?ajnas esti a? realo a? son?o, kiu fakte tute ne similas infanan fabelon.

Kaj tiu infaneca karaktero de filmo fini?as ?uste tiam, kiam Erinaceto trafas nebulon por ekscii, kiel estas tie, en la blanka vualo de  nekonata?o.  Kaj en ?i al tiu malgranda esta?o falas ?iuj timoj, konataj al ni de infana?o.  De nenie aperas falanta grandega folio, la heliko ?ajnas esti granda kaj iu movi?as en la nebulo, iu malbona… La arbaro mem transformi?as al gotika kastelo kun ?iaj enlo?antoj kaj atendantaj kaptiloj.  Kaj pro kio okazas ?io ?i? Nur por atingi hejmon de Urseto kaj kalkuli stelojn en ?ielo. La stelojn, kiuj estas maldekstre de fornotubo, ili estas tiuj de Erinaco.

Framb-konfita?o, juniperaj bran?etoj kaj samovaro estas valora premio, kiu atendas pikil-havantan heroon fine de la vojo…

Okulfrapa estas la surrealismo de Nor?tejn, ?i estas fantasmagorio de teda ?iutageco, kiu estas konata al ?iu, sed kiun estas malfacile kompreni ?is la fino. Pripensu, ?u vi neniam volis fari la ?irka?a?on iom pli bela, ornami ?in, fari nekutima, por nur unu vespero i?u malsimila al miloj da aliaj travivintaj…

En iu senco Jurij estas ne simpla re?isoro, li estas pentristo kaj fantasta verkisto. Dum sia kreado li penas uzi minimumon da specialaj efektoj kaj buntaj grafika?oj.

Kelkaj filmo-kritikistoj komparas “Erinaceton en nebulo” kun verkoj de Ando Hiroshige, majstro de japana kolora  ksilografio. En siaj verkoj Ando pentris ne nur su?etajn bildojn, sed li penis en la unua vico substreki ?anceli?emon kaj ?an?i?emon de naturo kaj anka? timigan karakteron de nebulo.

Aliaj sciencistoj vidas en la “Erinaco” nuancojn de transmonda filozofio, precize:  voja?o de Erinaco estas voja?o de animo inter du mondoj, ?ar voja?o komenci?as en krepuskoj, kiam limoj inter lumo kaj mallumo estas forvi?itaj.

Blanka ?evalo, senzorge pa?ti?anta en nebulo, memorigas pri slava mitologo, kie la ?evalo havas rolon de transmonda besto, kaj ?ia ?efa tasko estas helpi al animo de mortinto trapasi la limon inter du mondoj. Mem la vojo tra la arbaro estas la Vojo de Kompreno, kaj meze de ?i staras granda kverko, simbolo de la Monda Arbo, kiu kreskas tra limoj de kelkaj mondoj. La ?efa heroo renkontas nigran riveron, kien ?i hazarde falas. Tio estas simbolo de transiro de unu vivo al la alia, de unu bordo al la alia.  Sed anka? en la rivero Erinaceto renkontas beston, parolkapablan fi?on, kiu kvaza? bona spirito portas ?in sur bordon, simbolante la novan vivon, ja por Erinaceto nenio restas la anta?a.

Kiel oni diras, kiom da kapoj, tiom da opinioj: iu vidas profundan filozofian sencon en la verko de Nor?tejn, iu sentas neklarigeblan melankolion, iu penas rigardi al sia pasinteco kaj estonteco, kaj iu simple estos kunvoja?anto tra la arbaro… ?iu el ni, kiu elektos iun sencon de la filmeto estos prava. ?ar “Erinaceto en nebulo” montras samtempe  intensan pleni?on kaj  absurdan malplenon…

Plena Filmeto


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. KienLi

  La filmeto plene spekteblas en YouTube.

  La torenta dosiero trovi?as ?e:

  http://torrage.com/torrent/5E9083916CCF68B8EBE89F18127720CE1EF8D88C.torrent

  Rapidshare-ligilo:

  http://rapidshare.com/files/346433493/Erinaceto.en.nebulo.zip

  Formato: AVI
  Grando:150 Mb
  Lingvo: la rusa
  Subtekstoj: Esperanto, la anglaj

 2. Kortu?a, fantasta, emocia, delikata, dol?a, milda, ?arma, rava, afabla, bela… ne tute naiva, iom intenca,…

  Dankon pro tiuj filmoj kiujn ?atas mi kaj mia nepo.

 3. Kocxjo

  Grandegan Dankon!

  La filmo estas tre spektinda!

  Mi envias al tiuj, kiuj la unuan fojon gxin spektos…

 4. tre bela. mi rigardis dufoje.

  la traduko bonas. nur “drifti” devus esti “drivi” kaj “portiko” kutime ne havas la celatan sencon; eble “portilo” a? “postamento” ta?gus.

 5. KienLi

  Mi penos redakti ?ion.