Verda Filmejo

Fre?aj nova?oj

11a de Aprilo 2010

Fre?aj nova?oj


Saluton, karaj vizitantoj,

mi ?ojas, ke nia laboro ne estas vana, kaj ke multaj esperantistoj regule vizitadas la retejon kaj revenas poste.

Nur mal?ojigas min la fakto, ke mi estas la sola administranto de Verda Filmejo. Tion mi penos solvi dum la balda?a tempo.

Por iom da tempo mi prenas ferion por iom ripozi de la stre?a laboro ?e Verda Filmejo. Mi ne scias por kiom da tempo.

Pro tio malofti?os la aperoj de filmoj. La disdonado kaj prizorgado de ligiloj restas.

Se vi havas subtekstojn por iu filmo, vi da?re povas sendi ilin al mia adreso. Ilia apero ?i tie dependos de la kvalito de traduko kaj preteco de video. La redaktataj de mi tradukoj aperos post ilia preteco.

Anka? dum la balda?a tempo mi ?atus reordigi la ekzistantan strukturon de la retejo, kiu ne plu estas oportuna.

Pro tio mi ser?as helpanton, retan programiston.

Kaj la sekva nova?o:

La lunda filma afi?o ne aperos ?e Verda Filmejo pro la oficiala funebro en mia lando. Ni funebras kune kun ?iuj poloj okaze de aviadila katastrofo kun pola registaro.

Aleksander Osincev


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

  1. KienLi

    Lige kun mia ripozo, por ne perdi kontakton kun Verda Filmejo vi povas aboni RSS-fluon a? aboni dissendatajn nova?ojn dekstre.

  2. Tony Sar

    Bonan ripozon por vi,kara amiko! Kaj miajn sincerajn kondolencojn por la pola popolo. Pace ripozu la mortintoj en tiel tragika akcidento.