Verda Filmejo

Planlingvoj: la filmo. Kampanjo

21a de Novembro 2010

Planlingvoj: la filmo. Kampanjo


Eble vi jam rimarkis la aktivadon en Esperantujo ?irka? la mallonga filmo “Conlang: the movie” (Planlingvo: la filmo).

?io dank’ al Chuck Smith, aktivulo, fondinto de E-vikipedio. Li multon faris por la filmeto kaj faros.

Aperis raportoj en:

1. Verda Filmejo http://filmoj.net/planlingvo-la-filmo

2. Podkasto Varsovia Vento http://www.podkasto.net/2010/11/16/la-64a-elsendo/

3. Libera Folio http://www.liberafolio.org/2010/la-malheroo-estas-esperantisto

4. Ret-info (http://www.eventoj.hu/)

5. E-novosti http://e-novosti.info/forumo

6. Promesobanko http://www.promesobanko.com/Conlang

7. Amikeca Milana Interlingvistika Klubo http://amikoklubo.wordpress.com/

8. Socia reto vKontakte (http://vk.com)

9. La podkasto Radio Verda http://radioverda.com/

10. Chuck Smith okazigos publikajn montradojn de la filmeto en Berlino kaj dum Malferma Tago en CO en Roterdamo.

?io tio povis helpi, la? mi, pligrandigi la kvanton de subtenantoj.

Kaj nun mi ?atus informi, ke la monkolektado sukcesis kaj ke la kreantoj nun produktos DVD-diskojn kun aldonaj materialoj.

Krom tio, la re?isorino Marta Masferrer afable konsentis listigi la helpantojn.

La nova fre?a projekto “Filmoj sen limoj” nun estas inter “Lingvaj Ambasadoroj” kiel informa partnero.

Krom tio Marta Masferrer metis la provizoran emblemon ?e la ?efa pa?o de la filma projekto kaj metos la emblemon de “Filmoj sen limoj” sur la koverton de eldonota DVD-disko.

Apla?doj al la unua praktika projekto de “Filmoj sen limoj“, kiu ankora? ne fini?is!

Mi ?atus danki ?iujn, kiu helpis pri monkolektado kaj invitas atendi DVD-diskon, plenan je aldonaj materialoj. La kreantoj planas dissendi ?in la 15-an de decembro. Do, ?irka? Kristansko la subtenantoj devas ricevi ?in.

Mi esperas post ricevo de la disko fari ?i?eronan blogafi?on pri tiu DVD. 😉


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. Hedilla Casposo

  Do ni volus a?eti DVDon per FNAC, Tipo, Carrefour, Eroski, Mediamarkt a? El Corte Ingl?s, Alcampo ktp

 2. KienLi

  Hehehe. Vi multon volas de modestaj produktoj en Esperanto 😉 Ni povas nur revi pri la tempoj, kiam ni povus a?eti DVD en Esperanto en la menciitaj vendejoj.

 3. KienLi

  La? la ?usa ?isdatigo de re?isorino Marta, la filmo “Conlang: the movie” estos distribuata rete libere, sed la aldonaj materialoj nur en DVD

 4. Tony Sar

  Pla?as al mi la sinteno de la produktantoj de ?i tiu filmo distribui ?in rete libere. Tute alia estas la ago de la produktantoj de “Utopio en kvar movimentoj” sinjoroj Sam Green kaj David Cerf, malpermesante la publikigon e? de anta?filmeto en YouTube. Krome tiu filmo ricevis helpon de usona poresperanta fonda?o.

 5. KienLi

  Gratulon al ?iuj. La monkolektado fini?is sukcese. Oni atingis 123% de bezonata sumo: 3.460 dolarojn.

 6. Marcus

  [cita?o]La? la ?usa ?isdatigo de re?isorino Marta, la filmo “Conlang: the movie” estos distribuata rete libere, sed la aldonaj materialoj nur en DVD[/cita?o]

  ?u vere? Sed kie?

 7. KienLi

  Tion mi dume ne scias. Sed tio okazos ne tre balda?.

 8. Marcus

  Dankon pro la informo!