Verda Filmejo

Dua administranto

6a de Majo 2010

Dua administranto


Mi ?ojas informi la vizitantojn de Verda Filmejo, ke hodia? ni ekhavis la duan administranton kaj a?toron de blogafi?oj. Lia nomo estas Kirill ?vedov.

Multaj konas lin eble per lia agado en Vikipedio (ekzemple). Kirill jam dum longa tempo okupi?as pri subtekstigado, administras retejojn Kino en Esperanto rete kaj Suzdal-festivalo de rusia animacio, li verkis Manlibron pri kreado de Esperantaj subtitoloj. Kiel evidenti?is anta?nelonge, anta? unu jaro li inspiris rusparolantajn forumanojn de e-novosti.info/forumo traduki la filmon “Lo?ata insulo” de F. Bandar?uk la? romano de Fratoj Strugackij. Ekde tiu ?i komuna traduklaboro kaj tiu filmo funkcias la Verda Filmejo.

Kiel vi eble rimarkis lia tereno estas subtekstigado de precipe ruslingva kinarto: dokumentaj filmoj, ludfilmoj, animaciaj filmoj. ?ajnas, ekzistas pli ol dudeko da filmoj, kiujn li tradukis. Kaj mi esperas, ke la plejmulto aperos ?e Verda Filmejo.

Kirill jam ekagis ?e Verda Filmejo (“Eta Vasilisa“) kaj mi deziras, ke nia kunlaboro kaj komuna agado estu fruktodona kaj kiel eble plej longda?ra.

Aleksander Osincev

P.S. ?ajne vi jam rimarkis, ke ekde nun ?iu afi?o estas a?tomate subskribata de sistemo pri tio, kiu verkis la blogafi?on per “Blogafi?o publikigita de …”.


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

  1. Tony Sar

    Grava afero por Verda Filmejo estas la alveno de nia konata samideano Kirill ?vedov. Kirill jam multe laboris en ?i tiu kampo kaj en aliaj favore de nia internacia lingvo esperanto. Do ni ?iuj devas esti ?ojaj pro la interesa nova?o. Nia unua administranto KIENLI vere jam bezonadis la helpon de dua administranto, ?ar la ega laboro de tiel ampleksa pa?aro postulas multajn kromfortojn. S-ro. ?vedov estas tre kompetenta esperantisto, kinoamanto kaj regas tian oficon, kio certigas sukceson al Verda Filmejo. Gratulojn kaj kura?on el KIENLI, Kirill ?vedov kaj gehnerale al ?iuj uzantoj kaj kunlaborantoj de Verda Filmejo.

  2. KIRSHVEDOV

    Dankon pro afablaj vortoj! Mi e? ne suspektis, ke mi jam estas “konata” :)…

  3. KienLi

    Tio estas nur komenco, Kirill, balda? oni skribos pri vi libron. 😉