Verda Filmejo

Hasta La Victoria Siempre!

13a de Aŭgusto 2010

Hasta La Victoria Siempre!


La tempo flugas. Jam pasis miaj someraj ferioj, kiujn mi pasigis kun granda plezuro dum UK kaj IJK en Kubo. “?iam estu la venko”, fama frazo de Ernesto Che Guevara akompanis nin dum tri semajnoj.

Krom pro ?iuj aliaj celoj mi partoprenis tiujn grandajn aran?ojn pro aldonaj personaj celoj. Mi volis prezenti la projekton Verda Filmejo al granda publiko, anka? al tiuj, kiuj ne havas retaliron, a? tiuj, kiuj ne konas la retejon.

Evidenti?is, ke oni povas trovi multajn komunajn punktojn, kie oni povas kunlabori. Partopreninte la programeron pri indi?enaj popoloj dum UK, mi konigis unu el direktoj de Verda Filmejo, traduko de filmoj pri naciaj minoritatoj. (Ekz., Kukolo). ?ajne, oni ekinteresi?is pri tio.

Anka? dum UK mi hazarde renkontis Evandro Ferreira de Avellar el Brazilo, kiu gajnis la unuan kaj ?is nun solan konkurson de Verda Filmejo.

Dum IJK ?iuvespere la ?atantoj de filmarto povis spekti filmojn kun subtekstoj en Esperanto. Mi sukcesis montri 3 longda?rajn filmojn (Amelie, Fermitaj spacoj, Malplenaj domoj ) kaj unu animacian kolekton de Pixar.

Dankon al konstantaj ?eestantoj, kiuj donis al mi gravan reagon pri la kvalito de subtekstoj kaj video.

Necesas mencii, ke kelkaj filmoj, kiujn mi prezentis a? planis prezenti estis speciale preparitaj por IJK kaj ili ankora? ne aperis en Verda Filmejo. Tiel la unuan fojon post eble 6-jara pa?zo estis montrita belega kaj ?armega filmo La Fabela Destino de Am?lie Poulain. La subtekstoj venis de neatendita flanko kaj vere plezurigis min, ?ar ?i tiun filmon mi povas nomi mia plej ?atata. Post ioma prilaboro kaj provlegado la filmo certe aperos en Verda Filmejo en du formatoj.

Anka? speciale por IJK kun helpo de unu konata hispana esperantisto estis redaktita la traduko de alia bonega filmo “Labirinto de la Fa?no”. Anka? ?i aperos ?isdatigita en du formatoj.

Beda?rinde pro teknikaj kialoj mi ne sukcesis montri aliajn filmojn kaj du aliaj programeroj: metiejo pri subteksto-farado kaj prezento pri E-filma agado ne okazis. Dum la prezento mi planis skizi la historion de E-filmarto, prilumi la nuntempan situacion, rakonti pri aktualaj filmaj projektoj en Esperantujo kaj ekster ?i kaj certe prezenti nian projekton pri subtekstigado kaj, kio pli gravas, projekton pri dublado. La partoprenantoj havus unikan ?ancon vidi peceton de nun dublata filmo.

Anka? malsukcesis transdono de sekurkopio de Verda Filmejo (80 filmoj) al Kuba Esperanto-Asocio pro dan?era pluvego.

El Kubo mi alportis du filmojn: unu dokumentan pri Che Guevara kaj unu ludfilmon, kiu estis prezentita en la Festivalo de Cannes en 2006. La? la deziroj de niaj kunlaborantoj mi ?atus organizi subtekstigadon de tiuj filmoj. La kulturo de Kubo estas mirinda kaj prezentinda.

Do, pri mia kongresa agado mi malkontentas, ?uste pro tio, ke mi multon ne sukcesis fari.

Pri ?io alia mi kontentas, estis mia plej bona IJK kaj mia unua UK. Dankon al helpemaj organizantoj de IJK, kiuj per tutaj siaj fortoj penis helpi kaj sen kies insisto eble nenio okazus.


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj: