Verda Filmejo

Festo, festo, festo!!!

2a de Junio 2010

Festo, festo, festo!!!


Hodia? la Verda Filmejo festas la unuan datrevenon. Ni a?as ?uste unu jaron kaj kelkajn horojn.

Malfacilis imagi anta? unu jaro, ke la projekto vivos kaj evoluos. Ne multaj scias, kiel la projekto naski?is.

Naski?o

Komence de majo 2009 inter la forumanoj de la plej populara ruslingva E-forumo E-novosti.info, kiun administras Slavik Ivanov, aperis la ideo da?rigi la subtekstigadon de filmoj en Esperanton. (Anta? jam estis tradukitaj kelkaj sovetiaj filmoj.). Tiam estis elektita tre fre?a kaj impresa filmo “Lo?ata insulo” de Fjodor Bondar?uk la? la samnoma romano de Fratoj Strugackij. La a?toro de la E-traduko Mikaelo Bron?tejn permesas uzi lian tradukon de la romano. Proksimume dum unu monato la subtekstoj estis tradukitaj, redaktitaj kaj provlegitaj. La 1-an de junio naski?is blogo Verda Filmejo, kiu uzas la esperantigitan sistemon WordPress. Kaj la 8-an de junio aperis la unua filmo.

Evoluo

Jaro 2009

01.06 – Rusia Esperantista Junulara Movado subtenas la Verdan Filmejon kaj a?etas retgastigon por ?i.

08.06 – Aperas la unua filmo kun subtekstoj en Esperanto “Lo?ata insulo“.

27.06 – Ni organizas “La Unuan Konkurson” pri filmoj. ?in gajnas brazilano Evandro Ferreira de Avellar.

15.09 – La kvanto de vizitantoj superis la ciferon 4000, kiu lo?as en 75 landoj. Aperis Filma forumo.

20.09 – La Verda Filmejo ekhavis la helservilon, kiu helpas disdoni filmojn 24 horojn tage, 7 tagojn semajne. Samtempe ekfunkcias la fona malfermitkoda torentejo de Verda Filmejo, kiu helpas kunordigi la disdonadon de la video.

29.10 – Aperis la dokumenta parto de la retejo, kiu kolektas informojn kaj instrukciojn pri kiel krei kaj traduki subtekstojn. ?i nomi?as Subtekstejo.

02.12 – Estis senditaj du mesa?oj al rajtoposedantoj de du filmoj kun peto pri permeso traduki subtekstojn. Unu respondis jese. La dua silentas ?is nun.

20.12 – La Verda Filmejo ?an?as sian aspekton. ?i perdas sian nigran stilon kaj i?as blanka. La uzantoj de iPhone/IPod Touch/Android blackberry/mini HTC povas rigardi la specialan version de Verda Filmejo por po?telefonoj. ?irka? 40 torentoj de filmoj estis translokitaj de mininova.org al www.torrage.com. Estis kompilita Listo de filmoj, kiu helpas orienti?i en granda kvanto de divers?enraj filmoj.

Jaro 2010

03.01 – Estis kreita ser?ilo por Fajrovulpo kaj ekis la oficiala traduko de la filmo Revolucia operaciumo (kiu nun estas finita).

21.01 – La 10 000 vizitantoj rigardis la 37 000 pa?ojn.

06.03 – Aperis la unua kreita DVDKazaroza” kun subtekstoj en Esperanto.

08.03 – Aperis kelkaj filmoj por iPhone.

21.03 – Estis kreita la Listo de aperontaj filmoj.

29.03 – Varsovia Vento disa?digas intervjuon de Aleksander Osincev pri Verda Filmejo.

06.05 – Verda Filmejo ricevas la duan administranton, Kirill ?vedov.

08.05 – La maratono de E-lingvaj filmoj estis lan?ita. ?is nun aperis tri filmoj, originale kreitaj a? dublitaj en Esperanto.

Statistiko

Ekde la komenco ni uzas Google Analytics por sekvi la statistikon.

Ekde la naski?o la projekton vizitis 17 630 vizitantoj el 96 landoj, kiu rigardis 65 400 pa?ojn.

La 55% de vizitantoj uzis Fajrovulpon, 20% Internet Explorer, 12% – Google Chrome, 5% – Opera, 4% – Safari. La uzantoj de Vindozo estas 73%, uzantoj de Linukso – 20%, uzantoj de Macintosh – 7%, uzantoj de iPhone, iPad, iPod, Android, FreeBSD, SymbianOS konsistis la reston.

Filma statistiko.

Ekde la komenco en Verda Filmejo aperis 58 longda?raj filmoj kaj 30 mallongaj filmoj en 18 lingvoj kaj 26 ?enroj.

La kvanto de kunlaborantoj, kiu minimume unufoje helpis traduki, redakti a? provlegi estas 40 personoj.

Planoj

1. Dum la IJK en Kubo ni planas prezenti la unuan dublitan filmon en Esperanto de Verda Filmejo.

2. Afi?i ?iujn filmojn el la Listo de aperontaj filmoj.

3. Komenci kolektadon de dezirantoj dubli filmojn. Kaj certe komenci dubladon en Esperanto.

4. Organizi multajn konkursojn kaj kvizojn.

5. Organizi la Unuan Filman Festivalon de E-filmoj.

6. ?an?i aspekton kaj interfacon de Verda Filmejo al pli interaga por ke pli da vizitantoj kaj kunlaborantoj povus pli komforte kunlabori. Fari komfortan ser?-sistemon.


Blogafiŝo publikigita de KienLi.

Pritakso de la filmo:

Komentoj:

 1. GRATULON; la? mia opinio Verda Filmejo estas la plej grava afero rilate al divastigado de Esperanto!
  Karaj amikoj, via laboro estas treege bela, dank’ al Verda Filmejo hodia? mi povas divastigi Esperanton pli bone kaj montri al miaj geamikoj ke Esperanton ne estis farita nur por paroli pri Esperanto, sed anka? por amuzo kaj vidi interesajn filmojn…

 2. KienLi

  Dankon, Pietro, pro viaj varmaj vortoj. Anka? via helpo estis kaj estas grava por evoluo de VF.

 3. Stanislaw Mandrak

  Mi tutkore gratulas pro Via festo. Via laboro helpos konati?i kun bonaj filmoj kiujn oni ofte ne povas vidi pro la ne kono de fremda lingvo en kiu filmo estas produktita. Mi persone kopiis kelkajn filmojn por montri ilin dum somero enlande kaj eksterlande dum somero. Bonega laboro. Faru tiel!!!

 4. Vitja

  Gratulojn!

 5. KIRSHVEDOV

  Interese, ke estis mi, kiu proponis traduki “Lo?atan insulon”, sed mi faris tion ?erce! Mi tute ne atendis, ke oni reale sekvos mian ideon, kaj kio rezulti?os el tio…

 6. KienLi

  Dankon, karaj, pro viaj gratuloj.

 7. “GRATULON; la? mia opinio Verda Filmejo estas la plej grava afero rilate al divastigado de Esperanto!
  Karaj amikoj, via laboro estas treege bela, dank’ al Verda Filmejo hodia? mi povas divastigi Esperanton pli bone kaj montri al miaj geamikoj ke Esperanton ne estis farita nur por paroli pri Esperanto, sed anka? por amuzo kaj vidi interesajn filmojn.”

  Mi tute konsentas!

 8. KienLi

  Dankon, Douwe, pro viaj vortoj. La ideo de la projekto estas ?uste krei ion per Esperanto, sed ne por Esperanto, uzi la verajn funkciojn de la lingvo.
  Mi esperas, ke la projekto da?re evoluos kaj trovados novajn kunlaborantojn.